Cyfryzacja priorytetem. Ponad 20 mld zł trafi na rozwój jej kluczowych obszarów

Ponad 20 mld zł z Funduszu Odbudowy zostanie przeznaczone na cyfryzację w Polsce; obszar ten jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej, a UE przeznacza na ten cel coraz więcej środków - informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Resort przypomina w poniedziałkowym komunikacie, że Komisja Europejska określiła strategiczne wytyczne dotyczące wdrażania Funduszu Odbudowy unijnej gospodarki po kryzysie. Cyfryzacja to jeden z priorytetów. Dodano, że szefowa KE Ursula von der Leyen zapowiedziała, że 20 proc. Funduszu Odbudowy będzie przeznaczone na cyfryzację.

"Unia Europejska przeznacza na cyfryzację coraz więcej środków. To dowód na jej wciąż rosnącą rolę" - zaznacza ministerstwo.

Jak poinformowano, Polska z Funduszu Odbudowy w latach 2021-2022 dostanie ok. 18,9 mld euro dotacji, a w 2023 r. dodatkowe do 4,1 mld euro. Razem będzie to więc blisko 23 mld euro na wszystkie priorytetowe obszary.

"Z tego, zgodnie z zapowiedzią Komisji Europejskiej, aż 20 proc. będzie przeznaczone na transformację cyfrową. W przeliczeniu na złotówki to ok. 20 mld" - obliczono.

MC podaje, że największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument Odbudowy i Odporności (ang. Recovery and Resilience Facility – w skrócie RRF), który stanowi w całości 672,5 mld euro.

W opublikowanym w piątek komunikacie i wytycznych Komisja Europejska poinformowała o siedmiu flagowych projektach, które mają być istotne z punktu widzenia UE. To: czyste technologie oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, renowacja budynków, cyfryzacja budynków, 5G, ucyfrowienie administracji publicznej, upskilling i reskilling.

KE wskazuje dodatkowo na szereg planowanych działań w ramach instrumentu RRF takich jak: inwestycje w budowę europejskiej federacji chmur oraz europejskie przestrzenie danych.

"Działania podejmowane przez Ministerstwo Cyfryzacji doskonale wpisują się w plany Komisji Europejskiej. To, co robimy znajduje odzwierciedlenie w przedstawionym w piątek stanowisku" 

mówi, cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Według resortu cyfryzacji Komisja Europejska będzie faworyzowała projekty w zakresie zapewnienia dostępu do nowoczesnej łączności, także w najbardziej oddalonych miejscowościach oraz inwestycje w rozwój 5G, 6G i światłowodów.

KE proponuje także rozwiązania dla bezpiecznej europejskiej e-tożsamości, zainwestowanie 8 mld euro w superkomputery, w tym rozwój procesorów nowej generacji. Planowane jest także wsparcie dalszego rozwoju sztucznej inteligencji. Horyzont czasowy reform i inwestycji jest wyznaczony na koniec lipca 2026 r.

Dodano, że z uwagi na wysoki priorytet wymienionych działań, KE przyspiesza tempo prac nad Krajowym Planem Odbudowy (KPO). Polska najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. przekaże swój wkład do planu KE, w których nakreślone będą krajowe programy inwestycji i reform, zgodnie z kryteriami polityki UE.

Obecnie pracują nad nim wszystkie resorty w Polsce, w tym Ministerstwo Cyfryzacji.

"Zgłosiliśmy już swoje propozycje do Krajowego Planu Odbudowy. To ważne i zaawansowane koncepcyjnie projekty cyfrowe. Trwa ich weryfikacja" 

tłumaczy Zagórski.

MC zaznacza, ze przewodnicząca Komisja Europejskiej podczas swojego wystąpienia w Parlamencie Europejskim podkreśliła konieczność wypracowania planu cyfryzacji Europy do 2030 r. Zwróciła uwagę na jasno zdefiniowane cele w tym zakresie, takie jak: łączność, umiejętności oraz cyfrowe usługi publiczne.

Wskazała ponadto, że celem UE jest uczynienie z następnego dziesięciolecia „Europejskiej Dekady Cyfrowej”, opartej na jasnych zasadach: prawie do prywatności i łączności, wolności słowa, swobodnym przepływie danych oraz cyberbezpieczeństwie. 

Źródło

Skomentuj artykuł: