Czwarta dostawa LNG w Kłajpedzie

Ładunek o wielkości ok. 3000 m3 LNG dotarł do stacji przeładunkowej Klaipedos Nafta, której wyłącznym użytkownikiem od kwietnia 2020 r. jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Od tego czasu wyjechało stamtąd już do odbiorców ponad 4 tys. t LNG w cysternach samochodowych.

Dla PGNiG wykorzystanie stacji w Kłajpedzie to możliwość ekspansji na nowe rynki w segmencie LNG małej skali. Nasza współpraca z litewskimi partnerami układa się znakomicie. Do tej pory odebraliśmy tam cztery ładunki, a stację opuściło już ponad 250 cystern ze skroplonym gazem o łącznym załadunku ponad 4100 t LNG

powiedział Paweł Majewski, prezes PGNiG.

LNG dla PGNiG do Kłajpedy dostarczył zbiornikowiec Kairos. Ładunek skroplonego gazu ziemnego pochodzi z Norwegii. Do tej pory PGNiG odebrało w Kłajpedzie cztery dostawy o wolumenie ok. 3 tys. m sześc. każda - poprzednie miały miejsce w czerwcu, sierpniu i listopadzie 2020 r.

Stacja przeładunkowa skroplonego gazu ziemnego Klaipedos Nafta w Kłajpedzie osiągnęła nowy poziom wykorzystania, odkąd PGNiG stało się jej użytkownikiem. Współpraca ta przyczynia się do realizacji naszego celu, jakim jest tworzenie wartości dla szybko rozwijającego się regionalnego rynku LNG małej skali. Istnieje duży potencjał w działalności związanej z LNG małej skali, zarówno w wymiarze krajowym, jak i regionalnym, dlatego z niecierpliwością czekamy na zwiększenie wolumenu operacji handlowych w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku

powiedział Darius Šilenskis, prezes Klaipedos Nafta.

Na podstawie umowy z 2019 r. PGNiG jest wyłącznym użytkownikiem stacji przeładunkowej LNG należącej do Klaipedos Nafta przez pięć lat.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: