Duży sukces emisji polskich obligacji w USA. To realny dowód wysokiej wiarygodności kredytowej Polski

Bardzo duży popyt pozwolił zwiększyć pierwotnie planowaną kwotę emisji a także zredukować spread do amerykańskich obligacji skarbowych – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Jak zaznaczył szef PFR Paweł Borys, to realny dowód wysokiej wiarygodności kredytowej Polski.

We wtorek Ministerstwo Finansów poinformowało, że dokonano wyceny 5-letnich i 10-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w dolarach amerykańskich o terminie wykupu 16 listopada 2027 r. oraz 16 listopada 2032 r. Łączna wartość nominalna nowej emisji obligacji wyniosła 3 mld dolarów (każda transza po 1,5 mld dolarów).

„Zdecydowaliśmy się wyjść na rynek amerykański z ofertą 5-letnich i 10-letnich obligacji. Emisja miała na celu pozyskanie środków na prefinansowanie przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych oraz zwiększenie dywersyfikacji bazy inwestorskiej”

– powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Zwróciła uwagę, że od dawna resort finansów nie sprzedawał polskich obligacji skarbowych na amerykańskim rynku.

„Mieliśmy dość długą przerwę w naszej obecności na rynku amerykańskim, ostatni raz polskie obligacje na tym rynku były sprzedawane sześć lat temu. We wrześniu br. odbyliśmy w USA szereg spotkań z inwestorami, których duże zainteresowanie polskimi obligacjami przyczyniło się do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu dzisiejszej emisji”

– powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

Wskazała także, że popyt na polskie papiery był bardzo duży.

„Bardzo duży popyt pozwolił zwiększyć pierwotnie planowaną kwotę emisji a także zredukować spread do amerykańskich obligacji skarbowych do poziomu 130 pb na 5 latach i 175 pb na 10 latach”

– stwierdziła minister Rzeczkowska.

Do sprawy odniósł się Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Duży sukces emisji polskich obligacji 5 L i 10L na rynku amerykańskim o wartości 3 mld dolarów. Rentowność odpowiednio wyższa o 130 bps i 175 bps względem obligacji amerykańskich = premia za ryzyko z powodu wojny. To realny (nie rentowność w PLN) dowód wysokiej wiarygodności kredytowej Polski - napisał na Twitterze.

Z informacji MF wynika, że obligacje 5-letnie wyceniono na 130 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 31 października 2027 r. Uzyskano rentowność 5,619 proc., przy rocznym kuponie 5,50 proc.. Obligacje 10-letnie wyceniono na 175 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 15 sierpnia 2032 r. Uzyskano rentowność 5,890 proc., przy rocznym kuponie 5,75 proc.

MF podało także, że emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim (SHELF), zatwierdzonego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych. Kierownikami konsorcjum organizującego emisje były banki: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Santander oraz Société Générale.

Skomentuj artykuł: