EETS już dostępna w Polsce

Polska świadczy Europejską Usługę Opłaty Elektronicznej (EETS). Dzięki EETS możliwe jest wnoszenie opłaty za przejazd drogami objętymi elektronicznym poborem opłat na terenie Unii Europejskiej za pomocą jednego urządzenia pokładowego - poinformowało ministerstwo finansów. 

- Dostępność EETS w Polsce ułatwia poruszanie się po naszych drogach nie tylko polskim kierowcom ciężarówek, ale też kierowcom tranzytowym z innych krajów. Wprowadzenie EETS zwiększy bezpieczeństwo na drogach, a także zmniejszy obciążenia administracyjne przewoźników - powiedział Szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk. 

Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej (ang. European Electronic Toll Service - EETS) umożliwia opłacenie przejazdu w państwach Unii Europejskiej posiadających elektroniczne systemy poboru opłat na podstawie tylko jednej umowy, z jednym dostawcą  EETS, przy wykorzystaniu jednego urządzenia pokładowego (tzw. OBU, z ang. On Board Unit). Od 17 października 2022 r. usługa EETS jest dostępna na obszarze poboru opłat Szefa KAS.

EETS jest też narzędziem umożliwiającym osiągnięcie celu, jakim jest interoperacyjność europejska. Pod tym określeniem kryje się osiągnięcie zgodności systemów poboru opłat w skali Europy, która umożliwia świadczenie usług dostawcom EETS. Rozwiązanie to regulowane jest na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/520 z 19 marca 2019 r.

Pierwszym, akredytowanym dostawcą EETS w Polsce jest Telepass S.p.A. Umowa z tym dostawcą została podpisana w lutym 2022 r., następnie dostawca został zweryfikowany i przeszedł proces akredytacyjny. Trwają prace, aby usługa była dostępna także u innych dostawców.

Dotychczas, aby sprawnie realizować przewozy międzynarodowe po Europie kierowcy samochodów ciężarowych musieli posiadać kilka albo nawet kilkanaście urządzeń pokładowych do identyfikacji położenia pojazdu i realizacji opłat za przejazd. Wymagało to nie tylko montażu i demontażu wielu urządzeń w pojeździe, ale też podpisania umowy na obsługę i realizację płatności za przejazdy z wieloma pośrednikami. Było to znaczne obciążenie administracyjne dla firm transportowych świadczących usługi międzynarodowe ponieważ wymagało rozliczenia płatności za przejazdy w wielu krajach. Co więcej, kierowcy musieli każdorazowo przed przekroczeniem granicy kolejnego kraju demontować stare oraz montować i aktywować nowe urządzenie, co miało wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

EETS ułatwia przewoźnikom międzynarodowym uiszczanie opłat drogowych i realizację przejazdów. 

Dzięki temu rozwiązaniu nie ma konieczności montażu i demontażu w pojeździe różnych urządzeń służących do naliczania stosownej opłaty, w zależności od kraju przejazdu i dostawcy usługi poboru opłat - wystarczy jedno urządzenie pokładowe.

Na podstawie umowy zawartej z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, dostawca EETS przejął część zadań w zakresie poboru opłaty. Dostawca zapewnia urządzenie pokładowe OBU, niezbędne do naliczenia oraz pobrania należnej opłaty za przejazd. Rozliczenie opłat odbywa się pomiędzy użytkownikiem OBU a dostawcą EETS oraz pomiędzy dostawcą EETS, a Szefem KAS. 

Skomentuj artykuł: