Atrakcyjne pożyczki dla przedsiębiorców w czołowym polskim banku

Bank Pekao SA wprowadził atrakcyjną promocję pożyczki ekspresowej SMEX i kredytu w rachunku bieżącym dla klientów firmowych zarejestrowanych w KRS. 

Marża 2 proc.

Każdy przedsiębiorca, który podpisze z bankiem umowę do 15 grudnia może uzyskać finansowanie do 300 tys. zł z marżą banku wynoszącą nawet 2 proc. Proces wnioskowania jest prosty, można go przeprowadzić za pomocą specjalnej platformy. 

Propozycja finansowania online skierowana jest do nowych i obecnych klientów banku, którzy prowadzą firmę dłużej niż 18 miesięcy, rozliczają się na pełnej księgowości i działają w formie spółki prawa handlowego. Jeśli klient spełnia te warunki, może ubiegać się zdalnie o pożyczkę na czas od roku do pięciu lat oraz kredyt w rachunku bieżącym na okres jednego roku, w kwocie do 300 tys. zł na dowolny cel związany z bieżącą działalnością gospodarczą. W ramach nowej promocji klient, który zdecyduje się na pożyczkę ekspresową SMEX lub kredyt w rachunku bieżącym może uzyskać oprocentowanie, na które składa się stopa bazowa WIBOR1M oraz marża banku, która wynosi: 

  • 2 proc. dla finansowania powyżej 200 tys. zł;

  • 2,5 proc. dla finansowania w przedziale powyżej 100 tys. do 200 tys. zł (włącznie);

  • 2,95 proc. dla finansowania do 100 tys. zł (włącznie).

- Nowa promocja to ukłon w stronę klientów, którzy potrzebują szybkiego finansowania na dobrych warunkach. Co ważne, cały proces kredytowy odbywa się online, przez co nie angażuje wiele czasu po stronie klienta, a wnioskujący o pożyczkę lub kredyt w rachunku bieżącym otrzymuje powiadomienia e-mail o każdym kolejnym kroku podejmowanym przez bank – od zapisania wniosku po uruchomienie finansowania 

mówi Dominika Byrska, dyr. Biura Produktów i Procesów Kredytowych w Banku Pekao SA

Proces jest dostępny całą dobę i składa się z kilku prostych kroków, w ramach których klient uzupełnia podstawowe informacje o firmie, dane finansowe oraz elektronicznie podpisuje wniosek. Po kilku minutach od rozpoczęcia procesu otrzymuje wstępną symulację z maksymalną kwotą i czasem trwania kredytu - dzięki temu firma może elastycznie dostosować parametry finansowania. Po złożeniu wniosku, bank potwierdza zdolność kredytową i w ciągu dwóch dni roboczych uruchamia środki na rachunku bieżącym przedsiębiorstwa. 

Znaczna część informacji wykorzystywanych do oceny zdolności kredytowej pobierana jest z ogólnodostępnych rejestrów (KRS, BIK Przedsiębiorca, KRD). Taka metoda pozwala skrócić czas podjęcia decyzji do niezbędnego minimum, jednocześnie chroniąc bezpieczeństwo danych.

Źródło

Skomentuj artykuł: