Firmy nie zostaną same. Specjalne rozwiązania ZUS dla przedsiębiorców

Możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych - to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku występowaniem w Polsce koronawirusa. Jak postępować, by uzyskać wsparcie, jakie dokumenty należy złożyć? Na te i inne pytania odpowiada nam rzecznik ZUS.

Prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki przedstawili wczoraj odpowiedź na kryzys gospodarczy w związku z epidemią koronawirusa - Tarczę Antykryzysową. Pakiet antykryzysowy podzielony został na pięć głównych części: obrony przed utratą miejsc pracy, wsparcia dla służby zdrowia, bezpieczeństwa systemu finansowego, wsparcia dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne.

Zapytaliśmy Pawła Żebrowskiego, rzecznika prasowego ZUS o szczegóły dotyczące przedsiębiorstw.

Zgodnie z nowym zarządzeniem ZUS przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w układach ratalnych.

Będzie to jeden dokument, w którym dodatkowo zawarte będzie oświadczenie, w którym przedsiębiorca wskaże, jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności

wyjaśnia prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych osób może to być trudny czas. Cały czas zastanawiamy się w jaki jeszcze sposób pomóc osobom prowadzącym małe firmy

dodaje prezes ZUS.

Jak informuje nas rzecznik Zakładu wniosek będzie mógł być złożony poprzez PUE, wrzucony do specjalnych pojemników w placówkach ZUS lub przesłany na specjalny adres e-mail oddziału ZUS.

Zgodnie z zaproponowanymi rozwiązaniami odroczenie terminu płatności w uproszczonym trybie będzie dotyczyło wyłącznie składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. (dotyczyć będzie również składek, których termin płatności już upłynął) oraz zawartych już układów ratalnych i odroczeń z terminami płatności od marca do maja 2020 r.

podał nam Paweł Żebrowski.

Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek lub układów ratalnych może liczyć na wstrzymanie wdrażania postępowania przedegzekucyjnego, egzekucyjnego oraz stosowania sankcji.
 
Jakie składki możesz odroczyć?
 
Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych” – czytamy w przesłanej nam odpowiedzi.

Tym samym rzecznik ZUS podkreśla, że złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek nie gwarantuje udzielenia tej ulgi. Jeżeli ZUS odmówi odroczenia, musisz zapłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie” – podaje Zakład.

Przedsiębiorcy w trudnej sytuacji mogą również skorzystać z innych rozwiązań oferowanych przez Zakład. Jedną z form pomocy oferowaną przez Zakład jest rozłożenie zaległości na raty. Wówczas będzie można spłacać zadłużenie przez dłuższy okres. 

Od następnego dnia po dniu, w którym złożysz wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty, nie będziemy naliczać odsetek, a jedynie opłatę prolongacyjną. Stanowi ona 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy

podaje Zakład

Dodatkowo zawieszone będzie prowadzone postępowanie egzekucyjne. Na raty rozłożone może zostać całe zadłużenie.

Jakie dokumenty powinieneś złożyć wnioskując o rozłożenie zadłużenia na raty?

  • Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji ma-terialnej (formularze są dostępne w naszych placówkach oraz na stronie www.zus.pl).
  • Dokumenty obrazujące Twoją kondycję finansową oraz możliwości płatnicze (np. roczne zeznania PIT za ostatni rok, wyciąg z księgi przy-chodów i rozchodów lub sprawozdania finansowe – za ostatnie 3 lata).
  • Dokumenty dotyczące pomocy publicznej – jeżeli nadal jesteś przedsiębiorcą.

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z zaproponowanych przez ZUS rozwiązań powinien zadzwonić do ZUS na infolinię. Tam specjaliści przekażą co zrobić w konkretnej sprawie. Tel. 22 560 16 00
 
Jak podaje nam rzecznik ZUS istnieje również inne rozwiązanie - umorzenie składek. Zaznacza jednak, że tego typu rozwiązanie jest stosowane "ostrożnie".

Przede wszystkim w sytuacji całkowitej nieściągalności należności. Oceniają to specjaliści

podaje rzecznik ZUS.
Źródło

Skomentuj artykuł: