Gazprom rezygnuje z tranzytu przez Polskę

Gazprom nie przedłuży umowy tranzytu gazu z Polską, która wygasa w maju 2020 r. Podał specjalistyczny serwis Enerdata.

Umowa podpisana w latach 90. jest związana z gazociągiem jamalskim o przepustowości 33 mld m3 rocznie. Transportuje on rosyjski gaz z półwyspu jamalskiego do Polski i dalej do Niemiec. Po zakończeniu umowy Gazprom może nadal korzystać z gazociągu na terenie Polski, rezerwując sobie na krótkie terminy możliwości przesyłowe od polskiego operatora systemu przesyłowego Gaz-System. 

W listopadzie 2019 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ogłosiło, że zakończy umowę na dostawę gazu w wysokości  9 mld m3 rocznie z Gazpromem. Zgodnie z warunkami umowy jamalskiej, która została zawarta w 1996 r., strony są zobowiązane do złożenia oświadczenia na trzy lata przed datą jej rozwiązania, czy zamierzają kontynuować umowę. 

PGNiG dywersyfikuje dostawy gazu w ostatnich latach, w szczególności dzięki podpisaniu długoterminowych umów na dostawy z amerykańskimi producentami LNG. W 2019 r. Import LNG (w większości z Kataru, Norwegii i Stanów Zjednoczonych) wzrósł o 27 proc  (+0,7 mld m3, z 2,7 mld m3 w 2018 r. do 3,4 mld m3 w 2019 r.), co stanowi 23 proc, całkowitego importu gazu. 

Tymczasem import rosyjskiego gazu utrzymał się na stałym poziomie około 9 mld m3 w 2019 r. W konsekwencji udział importu gazu z Rosji w całkowitej wielkości polskiego importu spadł do 60 proc. w 2019 r., z 67 proc. w 2018 r. 

W kwietniu 2020 r. Polska spółka PGNiG, wygrała międzynarodowy arbitraż przeciwko Gazpromowi w sprawie obniżenia ceny długoterminowego kontraktu na dostawy gazu jamalskiego. Sąd arbitrażowy Sztokholmskiej Izby Handlowej orzekł, że Gazprom musi zwrócić PGNiG około 1,5 mld USD za okres od 1 listopada 2014 r. do 29 lutego 2020 r. Ponadto należy zmienić formułę cen gazu w umowie między obiema stronami ( wg notowań na międzynarodowym rynku gazu ziemnego), ponieważ PGNiG płaci więcej za rosyjski gaz niż inni europejscy odbiorcy.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N