45 km linii kolejowych na Dolnym Śląsku przywrócone dla ruchu pasażerskiego

PKP Polskie Linie Kolejowe SA porozumiały się z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania władzom tego województwa niewykorzystywanych obecnie linii kolejowych. Samorząd przez najbliższe 30 lat będzie zarządzać dwoma odcinkami tras: Jelenia Góra – Lwówek Śląski (linia kolejowa nr 283) oraz Kłodzko Nowe – Stronie Śląskie (linia kolejowa nr 322). Zapewni to lepsze wykorzystanie infrastruktury kolejowej w regionie. 

Dostęp do kolei

– Po niezbędnych pracach możliwe będą także ponowne przejazdy pociągów między Jelenią Górą a Lwówkiem Śląskim oraz na odcinku Kłodzko Nowe – Stronie Śląskie

powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel

– Dzięki efektywnej współpracy z samorządami możliwe jest lepsze wykorzystanie infrastruktury nieobjętej w najbliższych latach przez naszą spółkę planami inwestycyjnymi. Przekazanie takich odcinków w zarząd samorządów umożliwi mieszkańcom lepszy dostęp do kolei

stwierdził prezes PKP PLK Ireneusz Merchel

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (DSDiK) będzie zarządzać ponad 30 km odcinkiem między Jelenią Górą a Lwówkiem Śląskim, na którym ruch pasażerski nie był prowadzony od 2016 r., a także blisko 15 km szlakiem Kłodzko Nowe – Stronie Śląskie, który nie był obsługiwany przez pociągi pasażerskie od 2004 r. Pozostały odcinek linii, liczący ok. 12 km, pozostaje w zarządzie PLK SA – jest wykorzystywany w ruchu towarowym przez pociągi obsługujące kopalnię kruszywa.

Skomentuj artykuł: