Będzie nowe połączenie kolejowe Bytomia z Zabrzem i Rudą Śląską

PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowę z wykonawcą na zaprojektowanie łącznic kolejowych, dzięki którym możliwe będzie uruchomienie nowych połączeń kolejowych między Bytomiem a Zabrzem i Rudą Śląską. Zadanie jest realizowane dzięki Rządowemu Programowi Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.

Budowa łącznic kolejowych usprawni połączenie Bytomia z Zabrzem, Rudą Śląską oraz Katowicami. Podróż pociągiem z Bytomia do Rudy Chebzie zajmie 10 min, a z Rudy Orzegowa do Katowic 15 min. Będzie to nowe, atrakcyjne połączenie kolejowe. Celem utworzenia dodatkowej trasy jest włączenie nowych dzielnic Bytomia i Rudy Śląskiej do sieci kolejowych przewozów pasażerskich, a także umożliwienie uruchomienia nowych połączeń w aglomeracji. Projekt obejmuje budowę dwóch łącznic kolejowych, pozwalających na przejazd od Bytomia przez Rudę Orzegów do Rudy Śląskiej i Zabrza oraz modernizację linii między Zabrzem Biskupicami a Rudą Chebzie (nr 189).

Zwiększy się dostęp do kolei dzięki budowie nowych przystanków Ruda Orzegów oraz w Bytomiu w rejonie ul. Zabrzańskiej. 

Prace projektowe dla zadania „Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska” będą realizowane w latach 2023-2026. Roboty budowlane mogą być prowadzone w latach 2026-2029. Szacowana wartość całego zadania (prace projektowe i budowlane) to ponad 270 mln zł. 

Na liście podstawowej Programu Kolej Plus w woj. śląskim jest 8 projektów o szacowanej wartości ponad 2 mld zł. 

Planowany termin podpisania umów z wykonawcami prac projektowych w ramach zadań „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” oraz „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142” to III kwartał 2023 r. 

Prowadzone są postępowania przetargowe dla zadań: „Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych” oraz „Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice - Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice - Gliwice - Pyskowice Miasto”.

W lipcu ogłoszone zostały dwa przetargi: dla zadania realizowanego w trybie „projektuj i buduj” - „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice - Ruda Kochłowice - Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice - Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice - Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald” oraz dla zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg”.

Zadanie „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego” zostało zakwalifikowane na listę podstawową w programie Kolej Plus. Inwestycja znajdująca się wcześniej na liście rezerwowej, w ramach dostępnych środków programu, została przeniesiona na listę podstawową Kolei Plus. PKP PLK SA poinformowały wnioskodawcę - Miasto Bielsko-Białą o możliwości realizacji projektu. Obecnie prowadzone są uzgodnienia pomiędzy PLK SA a JST w zakresie umowy o współpracy. 

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Przyjęty przez rząd i przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, jaką jest kolej.

Skomentuj artykuł: