Kiedy pojedziemy 250 km/h koleją?

Instytut Kolejnictwa rozpoczął proces certyfikacji nawierzchni torowej Centralnej Magistrali Kolejowej, prowadzone są jej badania. Po ich zakończeniu możliwe będzie uzyskanie kolejnych certyfikatów koniecznych do wdrożenia 250 km/h - poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK).

224 km długości

Centralna Magistrala Kolejowa, czyli linia kolejowa nr 4, ma długość 224 km. Rozpoczyna się w Grodzisku Mazowieckim, a kończy w Zawierciu, łącząc Warszawę z Krakowem oraz Katowicami. Przebiega przez województwa: mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie i śląskie. Trasa zapewnia najszybsze połączenie stolicy z Krakowem, Katowicami, Opolem i Wrocławiem.

"Laboratorium przeprowadza badania poszczególnych typów podkładów. Czynności trwają. Są to badania laboratoryjne obejmujące próby statyczne i dynamiczne. Czas potrzebny na ich przeprowadzenie to ok. 2-3 miesiące"

powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor Instytutu Kolejnictwa Andrzej Massel

Z kolei członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych Piotr Majerczak stwierdził, że zarządca kolejowej infrastruktury dąży do podwyższenia prędkości na Centralnej Magistrali Kolejowej do końca 2025 roku.

"To pozwoli skrócić czas przejazdu z Warszawy do Krakowa i Katowic do niecałych dwóch godzin"

dodał

PKP PLK, które przygotowują Centralną Magistralę Kolejową do prędkości 250 km/h wskazały, że wykonane do tej pory prace umożliwiły zarządcy infrastruktury uzyskać niezbędne dokumenty pozwalające na certyfikację sieci trakcyjnej, przystosowanej do wysokich prędkości.

Dodano, że poprzedziły to przejazdy testowe składów Pendolino na odcinku Opoczno – Olszamowice. Podczas przejazdów badano poprawność współpracy pomiędzy pantografami a siecią trakcyjną. Wyniki badań umożliwiły uzyskanie certyfikatu i możliwość prowadzenia ruchu z wyższą prędkością.

Źródło

Skomentuj artykuł: