Nowe linie i dworce kolejowe w Małopolsce

PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały z Gminą Słomniki list intencyjny w sprawie modernizacji stacji Niedźwiedź. Zarządca infrastruktury podpisał równocześnie umowę z wykonawcą projektu nowej łącznicy, która ułatwi przejazd pociągiem z Olkusza do Krakowa. Ogłoszono również przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej rewitalizację linii nr 110 Gorlice Zagórzany – Gorlice wraz z budową łącznicy.

Przebudowa stacji Niedźwiedź to nie pierwsza inwestycja PLK SA w komfort podróżnych na tym odcinku linii kolejowej nr 8. Wymieniona sieć trakcyjna i zmodernizowane przejazdy kolejowo-drogowe w Niedźwiedziu i Ratajowie zapewniły większy poziom bezpieczeństwa. Wyższy komfort podróży zapewniły nowoczesne perony m.in. w Zastowie, Łuczycach i Dziadówkach.

Lepsza dostępność do kolei

Nowa łącznica ułatwi przejazd pociągiem z Olkusza do Krakowa. Inwestycja powstanie w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. Dzięki nowym torom o ok. 15 minut skróci się czas dojazdu z Olkusza do stolicy regionu.

Umowa za ponad 5 mln zł podpisana przez PKP PLK zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie konsultacji społecznych, pozyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji środowiskowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Projekt budowlany ma być gotowy na początku 2026 r. Pozwoli to ogłosić postepowanie przetargowe na realizację prac.

Budowa łącznicy kolejowej Borowa Górka – Pieczyska skróci czas przejazdu pociągów z Krakowa do Olkusza o ok. kwadrans. Dzięki niej przewoźnicy nie będą musieli zawracać na stacji w Jaworznie Szczakowej. Szybsze połączenie zyskają również mieszkańcy położonego po drodze Bukowna. Dostęp do kolei zwiększy się dzięki nowemu przystankowi Jaworzno Sosina, który będzie zlokalizowany niedaleko popularnego miejsca wypoczynku. Po nowej dwutorowej łącznicy pociągi pojadą z prędkością 80 km/h. Koszt jej budowy szacowany jest na przeszło 200 mln zł.

Mieszkańcy Małopolski zyskają lepszą dostępność do kolei i sprawniejsze połączenia pociągiem dzięki kolejnym planowanym inwestycjom PKP PLK SA w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej rewitalizację linii nr 110 Gorlice Zagórzany – Gorlice wraz z budową łącznicy.

Przetarg obejmuje opracowanie dokumentacji na budowę łącznicy o długości blisko 700 metrów między liniami nr 110 Gorlice Zagórzany – Gorlice a linią nr 108 Stróże – Krościenko. Zamówienie obejmuje jednocześnie rewitalizację linii nr 110, w tym m.in. przebudowę stacji Gorlice i Gorlice Zagórzany oraz przystanku Gorlice Glinik.

Inwestycje ze środków budżetowych

Celem planowanej budowy łącznicy jest umożliwienie ruchu pociągów z centrum Gorlic bezpośrednio w stronę Stróż, Tarnowa i Krakowa, bez konieczności wjazdu na stację Gorlice Zagórzany dla zmiany kierunku jazdy. Łącznica usprawni ruch i skróci czas podróży. Dzięki nowemu rozwiązaniu przewoźnicy zyskają możliwości tworzenia nowych, dogodnych ofert dla podróżnych.

Dodatkowo rewitalizacja linii, łączącej stację Gorlice i Gorlice Zagórzany wraz z przebudową peronów, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności połączeń i dostępności komunikacyjnej mieszkańców.

Realizacja prac projektowych przewidziana jest w latach 2024 – 2027. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetowych.

Skomentuj artykuł: