Nowe zasady pomogą konkurować europejskim armatorom

Komisja Europejska zatwierdziła w poniedziałek zgodnie z zasadami pomocy państwa pięć programów wsparcia na rzecz transportu morskiego zaproponowane przez Polskę, a także Cypr, Danię, Estonię i Szwecję. Chodzi m.in. o zwolnienie marynarzy z podatku.

Programy te mają zachęcać do rejestrowania statków w Europie oraz poprawić konkurencyjność europejskiego sektora transportu morskiego bez zakłócania konkurencji.

Rozwiązania umożliwiające państwom członkowskim stosowanie korzystniejszych warunków podatkowych dla armatorów są opisane w wytycznych KE z 2004 roku. Mają one ograniczyć ryzyko zmiany bandery oraz przenoszenia firm żeglugowych do rajów podatkowych.

W przypadku Polski chodzi o wprowadzenie nowego systemu ulg dla marynarzy. KE oceniła, że przyczynia się on do poprawy konkurencyjności unijnego sektora transportu morskiego oraz zachęci do rejestrowania statków w Europie. Jednocześnie pozwala zachować wysokie europejskie normy socjalne, środowiskowe i bezpieczeństwa oraz zapewnia równe warunki działania.

Europejscy armatorzy masowo korzystają z usług oferowanych przez kraje z tanimi banderami. Flota handlowa większości polskich armatorów także pływa pod obcymi banderami, co ma związek przede wszystkim z kosztami pracowniczymi, czyli podatkiem od dochodów i ubezpieczeniem w ZUS. Marynarze zatrudnieni na statkach zarejestrowanych w rejestrze statków na Bahamach, który jest jednym z najpopularniejszych rejestrów wśród polskich armatorów, zwolnieni są w całości z podatku dochodowego.

Zgodnie z danymi Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) listę dziesięciu największych rejestrów statków pod względem zarejestrowanego tonażu na świecie otwiera Panama. W następnej kolejności są: Liberia, Wyspy Marshalla, Singapur, Malta, Wspólnota Bahamów, Wielka Brytania, Chiny, Grecja i Japonia. Polska – ze względu na niekorzystny system podatkowy i ubezpieczeń społecznych – w tym zestawieniu znajduje się na 109. miejscu. Większy tonaż mają nawet państwa bez dostępu do morza takie jak Mongolia, Szwajcaria czy Luksemburg.

Zmiany, które rząd w Warszawie zaproponował w połowie tego roku przewidują zwolnienie z podatku dochodowego marynarzy mieszkających w Polsce, pracujących na statkach morskich pod polską banderą oraz pod banderami państw UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

KE zgodziła się też na ulgi dla marynarzy w czterech innych krajach; ponadto zaaprobowała wprowadzenie systemu podatku tonażowego w Estonii i Cyprze.

Przedsiębiorstwo żeglugowe może wnieść o to, by podatki naliczane były od jego hipotetycznego zysku lub tonażu statku, a nie żeby było opodatkowane na ogólnych zasadach. To rozwiązanie również ma obniżać wysokość płaconych podatków.

Źródło

Skomentuj artykuł: