Nowy Krajowy Program Kolejowy za 170 mld zł

Rząd przyjął uchwałę przedłożoną przez Ministra Infrastruktury w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r. (z perspektywą do roku 2032). Formalnie ten dokument jest aktualizacją obecnego KPK, który obowiązywał do 2023 r. 
 

- Przyjęcie przez rząd nowego Krajowego Programu Kolejowego oznacza nowe otwarcie dla inwestycji kolejowych w Polsce. Jestem pewien, że dzięki temu transport kolejowy będzie się w Polsce nadal dynamicznie rozwijał, tak jak to się dzieje od 2015 r.

powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

- Program wieloletni, jakim jest KPK, zabezpiecza finansowanie dla ważnych, strategicznych projektów kolejowych. Decyzja rządu oznacza, że polskie szlaki kolejowe staną się jeszcze bardziej nowoczesne, a pasażerowie otrzymają jeszcze ciekawszą i bardziej konkurencyjną ofertę przewozową

dodał wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel

W ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku planuje się utrzymanie wysokich i stabilnych nakładów na inwestycje kolejowe. Priorytety perspektywy 2021-2027 to:

 • dokończenie rozpoczętych dużych projektów inwestycyjnych jak np. prace w ramach linii średnicowej w Warszawie, budowa tunelu w Łodzi, modernizacja ciągu Gdynia – Słupsk;
 • kontynuacja prac na kluczowych liniach sieci bazowej TEN-T m.in. ciąg Katowice – Zebrzydowice, Rail Baltica na odc. Białystok – Ełk – Trakiszki;
 • ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego, m.in. budowa linii kolejowej Podłęże – Tymbark, modernizacja linii Skierniewice – Łuków czy Bydgoszcz – Kościerzyna – Gdynia.

Wartość łączna KPK 2030 wynosi 170 mld zł, w tym:

 • 79 mld zł w zakresie perspektywy 2014-2020,
 • 80 mld zł w zakresie perspektywy 2021-2027,
 • 11 mld zł w zakresie KPO.
   

Efektem realizacji inwestycji w ramach KPK 2030 będą szybie połączenia. Po raz pierwszy w historii na polskiej sieci kolejowej możliwa będzie podróż pociągiem pasażerskim z prędkością maksymalną wynoszącą 250 km/h. Pierwszymi odcinkami z taką dopuszczalną prędkością maksymalną będą:

 • Linia kolejowa nr 4 (Centralna Magistrala Kolejowa),
 • Odcinek Ełk – Suwałki – granica państwa stanowiący fragment międzynarodowego korytarza transportowego E-75 Rail Baltica.
   

Dzięki dostosowaniu szeregu odcinków do prędkości 120-200 km/h, znaczącemu skróceniu ulegnie czas podróży w takich relacjach jak:

 • Warszawa Centralna – Kołobrzeg,
 • Warszawa Centralna – Ełk, 
 • Warszawa Centralna – Radom – Kielce – Kraków Główny,
 • Kraków Główny – Nowy Sącz, 
 • Białystok – Gdańsk Główny.
   

Do końca 2030 r. planowane jest zelektryfikowanie prawie 1400 km linii kolejowych, co pozwoli na uruchamianie połączeń zestawianych z nowoczesnych i komfortowych składów.

Krajowy Program Kolejowy jest programem wieloletnim, obejmującym inwestycje na liniach kolejowych, które wspierane są finansowo przez ministra właściwego ds. transportu.

Skomentuj artykuł: