Pierwszy krok w kierunku budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) opracowała wstępny przebieg dla Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, tzw. studium korytarzowe - poinformowała dzisiaj GDDKiA.

Studium korytarzowe to podstawowy dokument projektowy, przedstawiający nowe, drogowe zamierzenie inwestycyjne. Jest pierwszym elementem dokumentacji projektowej, określającym lokalizację pasa (korytarza) terenu pod nową drogę z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych.

Wyznaczony w ramach studium korytarz, który ma szerokość ok. 5 km, na kolejnym etapie wstępnych prac przygotowawczych, objęty będzie analizami w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ).

GDDKiA informuje, że w sumie zdefiniowano cztery korytarze, które były oceniana w ramach studium korytarzowego

We wrześniu 2019 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, gdzie dodano m.in. nowy przebieg sieci autostrad i dróg ekspresowych w związku z realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym m.in. nowej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

Obwodnica ta będzie składać się z drogi ekspresowej S50 na północy i autostrady A50 na południu od Warszawy. Zgodnie z aktualizacją rozporządzenia powstaną nowe połączenia: A50: A2 (Centralny Port Komunikacyjny) - Mszczonów - Góra Kalwaria - A2 (Mińsk Mazowiecki) i S50: A2 (Centralny Port Komunikacyjny) - Sochaczew - Wyszogród - S10 (Naruszewo) - Serock - S8 (Radzymin) - A2 (Mińsk Mazowiecki).

Harmonogram budowy obwodnicy zakłada, że w latach 2020-2024 r. wykonane zostanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej. W 2023 r. ma zostać uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (wskazanie wariantu do realizacji). W roku 2025 ogłoszony ma być przetarg na projekt i roboty budowlane, a na lata 2026-2029 zaplanowano projektowanie i roboty budowlane.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: