Pociągi wrócą do Jastrzębia-Zdroju

10 sierpnia br. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały dwie umowy z wykonawcami prac projektowych w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Dzięki nim Jastrzębie-Zdrój odzyska kolejowe połączenie z Katowicami. Lepszy dostęp do kolei będą mieć również mieszkańcy południowych dzielnic Katowic.

Umowy dotyczą opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektów: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” (wartość 10,7 mln zł) oraz „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy-Katowice Murcki-Katowice Ligota linią kolejową nr 142” (wartość 6,8 mln zł).

Gdy w 2018 roku ogłaszaliśmy Program Kolej Plus, przywrócenie połączeń kolejowych Jastrzębia-Zdroju ze stalicą województwa śląskiego było jednym z najważniejszych celów tego programu. Dlatego pragnę wyrazić zadowolenie, że kolej wróci na tereny, które były dotychczas pozbawione tego środka transportu i umożliwi ich rozwój

powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel

Dzięki odbudowie linii kolejowej mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju zyskają szybkie i wygodne połączenie z Katowicami. Szacowany czas podróży między tymi miastami wyniesie około 72 min. liczące ok. 80 tys. mieszkańców Jastrzębie-Zdrój od 2001 roku jest największym miastem w Polsce pozbawionym dostępu do kolei. W ramach projektu odbudowane zostaną dwa odcinki jednotorowe linii kolejowej (nr 159) o łącznej długości ok. 20 km: Jastrzębie-Zdrój Centrum – Pawłowice Śląskie oraz Żory – Orzesze. Trasa zostanie zelektryfikowana, dzięki czemu przewoźnicy będą mogli wykorzystywać ciche, ekologiczne pojazdy. Pociągi będą kursowały z prędkością do 120 km/h. Mieszkańcy południowo-zachodniej części woj. śląskiego zyskają lepszy dostęp do kolei, dzięki budowie przystanków: Jastrzębie-Zdrój Szkolna, Jastrzębie Bzie, Żory Baranowice, Żory Aleja Zjednoczonej Europy, Palowice Kolonia, Orzesze Zawada oraz modernizacji stacji w Pawłowicach Śląskich. Perony zostaną przystosowane do obsługi osób o organicznych możliwościach poruszania się. Prace projektowe planowane są w latach 2023–2026, a roboty budowlane w latach 2026–2029. Szacowana wartość całego zadania to 475 mln zł.

Dzięki przywróceniu ruchu pasażerskiego między Katowicami Ligotą a Tychami (linia 142) mieszkańcy południowych dzielnic Katowic: Ochojca, Murcek, Kostuchny i Podlesia zyskają lepszy dostęp do kolei. Szacowany czas przejazdu nową trasą Tychy – Katowice to 29 min. Mijanka, którą przewidziano w Murckach, usprawni przewozy pasażerskie i towarowe. Zwiększy się także bezpieczeństwo dzięki budowie trzech bezkolizyjnych skrzyżowań torów z drogami – 2 wiaduktów kolejowych oraz 1 wiaduktu drogowego. Linia Katowice Ligota – Tychy (nr 142) stanowi istotny element kolejowej obwodnicy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i obecnie wykorzystywana jest tylko w ruchu towarowym. Dla zadania prace projektowe zaplanowano latach 2023–2025, a w latach 2026–2029 budowę. Szacowana wartość całego zadania to ponad 142 mln zł.

Kolej Plus w woj. śląskim to 8 projektów o szacowanej wartości ponad 2 mld zł

W sierpniu br. podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych dla zadania „Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska”.

Prowadzone są postępowania przetargowe dla zadań: „Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych” oraz „Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice-Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice-Gliwice-Pyskowice Miasto”.

W lipcu br. ogłoszone zostały dwa przetargi: dla zadania realizowanego w trybie „projektuj i buduj” - „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice-Ruda Kochłowice-Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice-Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice-Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald” oraz dla zadania w trybie „projektuj”-„Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg”.

Zadanie „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego” zostało zakwalifikowane na listę podstawową w programie Kolej Plus. Inwestycja znajdująca się wcześniej na liście rezerwowej, w ramach dostępnych środków programu, została przeniesiona na listę podstawową. PKP PLK SA poinformowały wnioskodawcę-Miasto Bielsko-Białą o możliwości realizacji projektu. Obecnie prowadzone są uzgodnienia w zakresie umowy o współpracy.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Przyjęty przez Radę Ministrów i przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld zł środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.

Skomentuj artykuł: