Pociągiem ponownie z Sokołowa Podlaskiego do Siedlec

Po 30. latach wrócą pociągi pasażerskie między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej i robót budowlanych. To jedna z czterech linii w woj. mazowieckim realizowana w ramach rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. Wartość umowy to 231,5 mln zł.

Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce pozytywnie wpłynie na rozwój regionu. Zwiększy się dostępność do kolei i poprawią się warunki życia mieszkańców, m.in. w Sokołowie Podlaskim - powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

Nowe trasy

Przebudowa obejmie prawie 30 km linii kolejowej, która połączy Sokołów Podlaski z Siedlcami. Trasa zostanie zelektryfikowana. Czas podróży między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami wyniesie ok. 30 minut. Do Warszawy z Sokołowa pociągi z prędkością do 120 km/h pojadą w czasie ok. 120 minut dla pociągów osobowych i ok. 90 minut dla pociągów przyspieszonych.

W ramach projektu przewidziano budowę i odbudowę 8 stacji i przystanków w Strzale, Borkach Siedleckich, Suchożebrach, Podnieśnie (stacja towarowa), Stanach Dużych, Bielanach, Przywózkach i Sokołowie Podlaskim. PLK SA zaplanowało, że prace projektowe wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce powinny zakończyć się do 2027 r., rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na przełomie 2027 i 2028 r.

Czytaj więcej w tym temacie

Kolej Plus eliminuje wykluczenie

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Przyjęty przez Radę Ministrów i przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei. 

Skomentuj artykuł: