Podpisano umowę na projekt Zakopianki Nowy Targ - Szaflary

GDDKiA podpisała dziś umowę na przygotowanie koncepcji poprawy przepustowości prawie 7 km odcinka Zakopianki między Nowym Targiem a Szaflarami. Projekt przygotuje IVIA za 3,75 mln zł w ciągu maksymalnie 32 miesięcy.

Droga krajowa nr 47, czyli popularna Zakopianka z Nowego Targu do Szaflar to odcinek głównej trasy pod Tatry. Notowany jest tam stały wzrost liczby pojazdów. Tylko między 2015 a 2021 r. ruch samochodowy zwiększył się tam o 45 proc. - do ponad 22 tys. pojazdów na dobę. W jeszcze większym stopniu wzrósł w tym czasie ruch samochodów ciężarowych, bo aż o 73 proc. - do 2,3 tys. pojazdów na dobę. Dodatkowe utrudnienia i korki na tym odcinku tworzą się w sezonie turystycznym.

W 2024 roku planowane jest oddanie do ruchu kolejnego odcinka Zakopianki między Rdzawką a Nowem Targiem. Po zakończeniu tej inwestycji cały odcinek między Krakowem a Nowym Targiem będzie już drogą dwujezdniową, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Dlatego też konieczne jest rozpoczęcie prac pozwalających na zwiększenie przepustowości DK47 między Nowym Targiem a Zakopanem – wyjaśnia w komunikacie GDDKiA.

„Poprawa przepustowości drogi będzie przygotowywana w jej obecnym śladzie. Tam, gdzie będzie to możliwe, chcemy dobudować dodatkowe pasy ruchu. Planujemy rozbudowę skrzyżowań, przebudowę zjazdów i wybudowanie ok. 1200 metrów chodnika. Opracowanie dokładnego zakresu przebudowy będzie zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy” 

– podano w komunikacie GDDKiA.

Ostatni 12-kilometrowy odcinek drogi pod Tatry, czyli od Szaflar do ronda w Zakopanem, jest już w fazie opracowywania koncepcji przebudowy. Całość prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przebudowy obu odcinków potrwa do 2028 roku. Po tym terminie będzie możliwe rozpoczęcie prac budowlanych.

Źródło

Skomentuj artykuł: