S5 Ostróda - Grudziądz połączy S7 z autostradą A1

Minister infrastruktury zatwierdził programy inwestycji dla prac przygotowawczych do budowy nowego odcinka drogi ekspresowej S5, który połączy S7 z autostradą A1. Pierwszy program obejmuje odcinek Wirwajdy - granica woj. warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, a drugi odcinek od granicy województw do autostrady A1 koło Grudziądza.

Zatwierdzenie programów inwestycji pozwoli na ogłoszenie w połowie br. przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) z materiałami do decyzji środowiskowej dla całej, ok. 90-kilometrowej trasy.

Droga ekspresowa S5 na odcinku łączącym A1 z S7 będzie ważnym uzupełnieniem sieci drogowej w Polsce. Kierowcy zyskają wygodny i bezpieczny ciąg komunikacyjny, a region dzięki budowie nowej trasy zyska kolejny impuls rozwojowy

powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W ub. roku zakończyły się prace nad Studium korytarzowym dla S5, które jest materiałem wyjściowym do wykonania kolejnego, bardziej szczegółowego opracowania, czyli STEŚ. Z czterech proponowanych korytarzy, po przedstawieniu ich przedstawicielom samorządu terytorialnego, do dalszych prac wskazano dwa o szerokości kilku kilometrów. Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego początkiem przyszłej trasy będzie budowany obecnie odcinek S5 Ornowo - Wirwajdy. Jeden z korytarzy biegnie w pobliżu Iławy, drugi w okolicy Lubawy. W woj. kujawsko-pomorskim na większości przebiegu korytarze pokrywają się, a planowana S5 może połączyć się z A1 na istniejącym węźle Grudziądz lub na południe od tego miasta. Projektanci pracując nad dokumentacją STEŚ zaproponują kilka możliwych wariantów przebiegu przyszłej S5. Docelowy przebieg trasy zostanie określony w decyzji środowiskowej, przed której wydaniem odbędą się spotkania informacyjne i konsultacje społeczne.

Prace przygotowawcze zostały zaplanowane na lata 2021-2028, a ich orientacyjny koszt to około 33 mln zł. Wartość prac związanych z realizacją drogi ekspresowej S5 pomiędzy Ostródą i Grudziądzem jest szacowana na ponad 5 mld zł, a zakończenie budowy przewidziano na 2032 r. 

W ramach inwestycji planowana jest budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej, dodatkowych jezdni równoległych, węzłów drogowych oraz obiektów inżynierskich. 

Nowy odcinek S5 połączy drogę ekspresową S7 od Wrocławia, Poznania i dalej na wschód (Ostróda) z autostradą A1 (Grudziądz). Powstanie korytarz transportowy wschód-zachód i tym samym strategiczne połączenie głównych ośrodków gospodarczych regionu. 

Obecnie prowadzone są prace budowlane na odcinku drogi ekspresowej S5 Ornowo - Wirwajdy o długości 5 km. Kontrakt o wartości 204 mln zł realizuje firma Budimex. Oddanie inwestycji do ruchu przewidziane jest w maju 2023 r. Zadanie „Budowa obwodnicy Ostródy”, której częścią jest budowa S5 Ornowo - Wirwajdy jest współfinansowane ze środków unijnych. Dofinansowanie z UE wynosi 285 mln zł, a całkowita wartość projektu to 623 mln zł.

Skomentuj artykuł: