Manipulacja danymi – niedoceniane zagrożenie

Posiadanie aktualnej, łatwo dostępnej kopii wszystkiego, co ma znaczenie dla biznesu, jest dziś kluczowe. Odporny na zmiany backup pozwala szybciej odzyskać dane w przypadku ich uszkodzenia lub utraty, szczególnie jeśli atak ransomware spowodował zaszyfrowanie lub usunięcie plików. To dobrze znane korzyści z zastosowania kopii zapasowych. Ale jest ich jeszcze więcej.

- Nienaruszalne kopie zapasowe mogą również chronić przed wciąż niedocenianym zagrożeniem manipulacji danymi, a także przed atakami osób z wewnątrz firmy oraz nieprzewidywalnymi działaniami, które mogą znacznie zaszkodzić reputacji marki – tłumaczy Mateusz Ossowski, CEE Channel Manager w firmie Barracuda Networks, która jest producentem rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa IT.

Manipulacja danymi

Manipulacja danymi, czyli między innymi usuwanie ich i modyfikowanie, nazywana jest "następnym poziomem cyberataków". Choć ataki na integralność danych nie są nowe, ich wyrafinowanie w epoce generatywnej sztucznej inteligencji rośnie. To z kolei sprawia, że są trudniejsze do wykrycia. Ich sprawcami mogą być osoby z zewnątrz, np. aktywiści. Częściej jednak tego typu ataków dokonują osoby powiązane z firmą. Zwykle mają one szerokie prawa dostępu do systemów i aplikacji, a ich motywacją jest chęć zaszkodzenia organizacji lub uzyskania korzyści osobistych czy też finansowych.

- Hipotetyczne incydenty z zewnątrz mogą obejmować atakującego, który skutecznie włamuje się do systemu informatycznego giełdy, aby zmienić ceny akcji, co prowadzi do paniki na rynku i finansowego chaosu. Jeśli chodzi o ataki wewnętrzne, to zdarzają się przypadki prób zmian rekordów danych, na przykład zmian hasła, wyłączenia serwerów, usuwania plików lub angażowania się w cyberszpiegostwo w obecnej lub byłej firmie atakującego. Organizacje potrzebują więc obrony, która wykryje i zapobiegnie każdej próbie manipulacji danymi w sieci, a także w razie potrzeby przywróci pierwotne dane i pomoże zidentyfikować sfałszowaną zawartość

 – dodaje Mateusz Ossowski.

Podwójna obrona przed manipulacją danymi

Pierwsza warstwa ochrony powinna obejmować rozwiązania zabezpieczające, w tym silną kontrolę dostępu, szyfrowanie danych, bezpieczne protokoły komunikacyjne oraz narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, wykrywające anomalie i reagujące na nie. Takie połączone ze sobą rozwiązania powinny z jednej strony uniemożliwić atakującym z zewnątrz dostęp do firmowej sieci i zmienianie lub usuwanie danych, z drugiej natomiast – blokować wewnętrzne złośliwe działania autoryzowanych użytkowników.

Druga, równie ważna warstwa obrony to odporna na zmiany zapasowa kopia danych. Przechowywane w niej dane nie mogą być zmieniane ani usuwane. Oznacza to, że nawet jeśli atakujący zdoła zmanipulować dokumenty czy pliki – firmowe kopie zapasowe pozostaną nienaruszone i będą mogły być użyte do przywrócenia danych i zidentyfikowania sfałszowanej zawartości.

Wiele korzyści z nienaruszalnych kopii zapasowych

Odporne na zmiany kopie zapasowe są w stanie skutecznie pomóc organizacji w odzyskaniu danych w przypadku zaszyfrowania, usunięcia, uszkodzenia, manipulacji lub utraty danych.

1.      Stanowią dodatkową linię obrony przed atakującymi, którzy – jeśli są dostatecznie zdeterminowani – mogą obejść wdrożone zabezpieczenia. W takim przypadku – nawet jeśli podstawowe dane zostaną naruszone, kopia zapasowa zachowa pierwotne pliki.

2.      Chronią firmę przed atakami osób z wewnątrz. Nikt nie lubi myśleć o wewnętrznych zagrożeniach. W końcu musielibyśmy oskarżać współpracowników. Jednak z ostatnich badań Barracuda Networks wynika, że to właśnie osoby z wewnątrz odpowiadały za około jedną trzecią (39%) naruszeń danych w ostatnim roku. Odporne na zmiany kopie zapasowe pomagają chronić przed tego typu atakami, ponieważ uniemożliwiają autoryzowanym użytkownikom manipulację danymi lub ich usuwanie.

3.      Łagodzą skutki ataków ransomware. Nienaruszalne kopie zapasowe mogą chronić przed skutkami tego typu ataków, pozwalają bowiem na przywrócenie niezmienionych danych i zmniejszają prawdopodobieństwo konieczności radzenia sobie z żądaniami okupu.

4.      Chronią przed przypadkowym naruszeniem danych. Dane mogą ulec zniszczeniu z powodu awarii sprzętu, błędów oprogramowania lub ludzkiego błędu. Nienaruszalne kopie zapasowe pomagają chronić przed tymi scenariuszami. Umożliwiają przywrócenie pierwotnych danych w stanie z określonego dnia.

5.      Są niezbędne, aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych. Niektóre regulacje wymagają, aby organizacje utrzymywały nienaruszalne kopie zapasowe, które zapewniają integralność i autentyczność danych.

Łącząc środki bezpieczeństwa z odpornymi na zmiany kopiami zapasowymi, organizacje mogą wdrożyć kompleksową strategię ochrony danych. Będzie ona obejmować zarówno powszechne zagrożenia cybernetyczne, takie jak ransomware, jak i niedoceniane, trudne do przewidzenia incydenty, które mogą wyrządzić równie dużo szkody.

Źródło

Skomentuj artykuł: