Jak ministerstwo może pomóc rolnikom

Nisko oprocentowane kredyty dla rolników i podmiotów skupujących zboże i dopłaty do transportu ziarna na eksport - to kolejne możliwe formy pomocy dla rolników, które zaproponował wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podczas rozmów ze związkowcami z NSZZ RI "Solidarność".

Minister Kowalczyk po raz kolejny spotkał się z prezydium NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. 

Dominującym tematem rozmów była trudna sytuacja na rynku zbóż i możliwe scenariusze pomocy - poinformował resort rolnictwa.

"Musimy mieć pełną świadomość, że główną przyczyną trudności na rynku zbóż jest niska cena na rynkach światowych" – podkreślił cytowany w komunikacie ministerstwa Kowalczyk. Zwrócił uwagę, że kłopoty mają przede wszystkim rolnicy z państw frontowych, do których należą: Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia i Bułgaria, ale także Czechy. Spadek światowych cen jest wynikiem bardzo niskich cen zboża z rosyjskich dostaw.

Jak podał resort, związkowcy podnosili kwestię braku możliwości dopięcia rolniczych budżetów – nie mają gdzie sprzedać zboża, a muszą kupić nawozy, które w dalszym ciągu są drogie.

Kowalczyk poinformował, że proponowana przez polski rząd forma pomocy w postaci dopłaty do zbóż w dalszym ciągu czeka na zgodę Komisji Europejskiej. Szef resortu rolnictwa przedstawił także kolejne propozycje wsparcia. Jedną z nich będą nisko oprocentowane kredyty dla rolników i podmiotów skupujących, które będą zaopatrywać się w zboże od polskich rolników. Kolejną propozycją, która będzie wymagała jednak zgody KE, będą dopłaty do transportu zbóż na eksport - wskazał.

Związkowcy poruszyli ponadto kwestię budowy magazynów na zboża bez konieczności ubiegania się o pozwolenie - podał resort.

Wicepremier poinformował, że jest wstępna zgoda na takie rozwiązanie i zostanie ono wprowadzone do przepisów w najbliższym czasie.

Źródło

Skomentuj artykuł: