Jak zarabiają Polacy? GUS publikuje najnowsze dane. Zatrudnienie w górę

W październiku 2019 r. mediana wynagrodzenia brutto zarobków w jednostkach zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła 4094,98 zł - podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że połowa zatrudnionych otrzymała wynagrodzenie brutto nie wyższe niż 4094,98 zł.

W porównaniu z październikiem 2016 r. mediana była większa o 584,31 zł, tj. o 16,6 proc. - zaznaczył GUS. Urząd podkreślił, że w październiku 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto dla jednostek o liczbie pracujących powyżej 9 osób, wyniosło 5003,78 zł.

Według GUS przeciętne godzinowe wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło 27,79 zł.

10 proc. najniżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie ogółem brutto co najwyżej w wysokości 2224,17 zł.

10 proc. najwyżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie ogółem brutto co najmniej w wysokości 8239,84 zł.

Miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 60 tys. zł i więcej otrzymało niewiele ponad 0,04 proc. zatrudnionych, od 50 tys. zł - 0,06 proc., od 40 tys. zł - 0,12 proc., od 30 tys. zł - 0,30 proc., od 20 tys. zł - 0,94 proc., od 10 tys. zł - 6,23 proc.

6,1 proc. ogółu zatrudnionych otrzymało miesięczne wynagrodzenie brutto co najmniej równe dwukrotnemu przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu ogółem brutto - czyli co najmniej 10007,56 zł.

Pracownicy otrzymujący miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto mniejsze lub równe przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu ogółem brutto - 5003,78 zł - stanowili 66 proc. ogółu pracowników.

16,2 proc. zatrudnionych zarabiało co najwyżej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, czyli nie więcej niż 2501,89 zł. Co 13-ty zatrudniony (7,6 proc. ogółu) otrzymał miesięczne wynagrodzenie brutto co najwyżej równe wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2100,00 zł, ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Źródło

Skomentuj artykuł: