Jeszcze do 1 lutego zgłoszenia do „małego ZUS plus”

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby skorzystać z „małego ZUS plus”, wciąż mogą złożyć odpowiednią deklarację. Eksperci inFakt przypominają, że ostatni dzień zgłoszeń to 1 lutego.

„Mały ZUS plus” jest to rozwiązanie, na mocy którego składki na ubezpieczenia społeczne będą wyliczane od podstawy zależnej od wysokości dochodów osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenie społeczne, natomiast składkę zdrowotną należy opłacać w pełnej wysokości.

Z „małego ZUS plus” mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w 2020 r. nie przekroczył 120 tys. zł. Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona przez niepełny rok, to limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi może jednak skorzystać tylko taki przedsiębiorca, który w ub.r. prowadził działalność przez przynajmniej 60 dni.

Jak dokonać zgłoszenia do ZUS? Przedsiębiorca powinien wyrejestrować się z ZUS poprzez druk ZUS ZWUA z kodem, z którym jest obecnie zarejestrowany. Następnie musi ponownie dokonać zgłoszenia poprzez złożenie dokumentu ZUS ZUA z kodem 05 90 albo 05 92.

W tym roku możliwość zgłoszenia do „małego ZUS plus” może być pomocna dla wielu przedsiębiorców, których w 2020 r. spotkały negatywne skutki pandemii COVID-19. Przedsiębiorca musi jednak pamiętać, że poza przychodem niższym niż 120 tys. zł należy też wykazać dochód niższy niż 76.991 zł i dopiero wówczas będzie możliwość obniżenia ZUS. W tej sytuacji przedsiębiorca, który ma np. 200 tys. zł przychodu, ale tylko 50 tys. złotych dochodu, nie może skorzystać z „małego ZUS plus”. Dlatego moim zdaniem to kryterium dochodowe powinno być decydujące

tłumaczy Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w firmie inFakt.

Osoby, które korzystały do tej pory z „małego ZUS plus”, mogą kontynuować, pod zwykłymi warunkami: jeżeli w poprzednim roku ich przychód nie był wyższy niż 120 tys. zł oraz prowadzili działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni. Z „małego ZUS plus” przedsiębiorca może korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy, w czasie których prowadził działalność gospodarczą.

Skomentuj artykuł: