Już ponad 3100 e-aut w leasingu z dopłatą

Już ponad 4100 wniosków o dopłaty wpłynęło do Banku Ochrony Środowiska w ramach ścieżki leasingowej programu „Mój elektryk”.

Ponad 3100 z nich zostało już pozytywnie rozpatrzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a łączna wartość przyznanego dofinansowania sięgnęła 98 mln zł.

W pierwszym roku funkcjonowania ścieżki leasingowej w programie „Mój elektryk” największym zainteresowaniem cieszyły się samochody osobowe. Aż 2600 z dotychczas zaakceptowanych przez NFOŚiGW wniosków dotyczyło właśnie tego typu pojazdów, a łączna wartość przyznanych dopłat wyniosła 79,5 mln zł. W przypadku pojazdów dostawczych, zaakceptowanych zostało już 480 wniosków na łączną kwotę 27 mln zł. Ponadto, klienci firm leasingowych uzyskali dofinansowanie leasingu 70 pojazdów dwu- i trójkołowych.

- Pierwszy rok funkcjonowania ścieżki leasingowej w programie „Mój elektryk” pokazuje, że jej uruchomienie było bardzo dobrym ruchem. Przypomnę, że kwota, którą BOŚ otrzymał do dyspozycji przy inauguracji programu, wynosiła 20 mln zł, a obecnie jest to już 200 mln zł. Dopłaty do leasingu pojazdów elektrycznych cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem i jestem przekonany, że kolejne miesiące przyniosą jeszcze lepsze rezultaty, a pula środków zostanie dodatkowo zwiększona przez NFOŚiGW - powiedział Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska.

- W ten sposób realnie przyczyniamy się do modernizacji i elektryfikacji samochodów jeżdżących po polskich drogach, co przekłada się na redukcję emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza - dodał prezes BOŚ.

- Program „Mój elektryk” to flagowa inicjatywa wspierająca wysiłki rządu w obszarze elektromobilności. Duże zainteresowanie dopłatami potwierdza, że rynek czekał na tego typu instrument i z entuzjazmem przyjął program. Absorbcja środków stoi na wysokim poziomie i jestem przekonany, że kolejny rok przyniesie jeszcze lepsze rezultaty - powiedział Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Przy okazji podsumowania pierwszego roku realizacji ścieżki leasingowej „Mojego elektryka”, w którą zaangażowały się dotychczas 23 firmy leasingowe, BOŚ postanowił wyróżnić te z nich, które w największym stopniu przyczyniły się do realizacji celów programu. Specjalne wyróżnienia otrzymali: PKO Leasing, Arval Service Lease Polska, Volkswagen Financial Services, Prime Car Management oraz ING Lease Polska.

Celem programu „Mój elektryk”, realizowanego przez NFOŚiGW, jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie zakupu i leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Umowa pomiędzy NFOŚiGW a BOŚ, który dotychczas jest jedynym operatorem ścieżki leasingowej programu, została zawarta we wrześniu 2021 r. W listopadzie ub. roku do „Mojego elektryka” przystąpiły pierwsze firmy leasingowe, zaś składanie wniosków o dopłaty ruszyło w grudniu 2021 r.

Dopłatami do leasingu mogą być objęte przede wszystkim pojazdy zeroemisyjne kategorii M1 (samochody osobowe do przewozu max. 8 osób) oraz pojazdy kategorii N1 (dostawcze z masą do 3,5 t). Pula środków przeznaczonych przez NFOŚiGW na dopłaty do leasingu i wynajmu pojazdów elektrycznych wynosi obecnie 200 mln zł. Zawieranie umów w ramach programu możliwe będzie do końca 2025 r.

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, na koniec lipca 2022 r. w Polsce zarejestrowanych było 52 881 osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2022 r. ich liczba zwiększyła się o 14 098 sztuk, tj. o 44% w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Źródło

Skomentuj artykuł: