Kanada stawia na nowe paliwa. Duże wsparcie na rozwój produkcji

Kanada chce stać się jednym z największych na świecie producentów wodoru i rząd w Ottawie przeznaczył 1,5 mld dolarów kanadyjskich na wsparcie dla rozwoju produkcji nowych paliw. Celem jest osiągnięcie zeroemisyjności kraju w 2050 r.

Minister zasobów naturalnych Seamus O'Regan, który kilka dni temu przedstawił rządową strategię dla sektora produkcji i dystrybucji wodoru, powiedział, że do 2050 r. 30 proc. zapotrzebowania na energię w Kanadzie może zostać pokryte z wykorzystania wodoru w produkcji energii, a ta rozbudowująca się gałąź przemysłu może osiągnąć wartość 50 mld CAD.

- Wodór może zmienić prawie każdy sektor naszej gospodarki - podkreślił O'Regan.

Wykorzystywanie wodoru do produkcji energii może być szczególnie istotne dla tych branż gospodarki, które trudno jest przestawić na zasilanie energią elektryczną; dotyczy to przede wszystkim wydobycia, transportu, wytwarzania prądu i produkcji przemysłowej – podkreślono w komunikacie.

Spalanie wodoru nie tworzy zanieczyszczeń. Wodór może być wytwarzany przy wykorzystaniu zasilania wiatrowego czy słonecznego, wówczas mówi się o „zielonym wodorze”. Produkcja z surowców takich jak gaz ziemny w tzw. reformingu parowym po wytworzeniu wodoru pozostawia tlenek węgla, który może być przechowywany w podziemnych zbiornikach, wówczas mówi się o „niebieskim” wodorze.

Tą właśnie metodą zainteresowana jest Alberta, dysponująca złożami gazu ziemnego. Prowincja, która przez długi czas budowała gospodarkę na dochodach z wydobycia ropy naftowej, po ostatnich latach spadku cen ropy jest zmuszona znaleźć nowe pomysły. Stąd np. plan wykorzystania rejonu Edmonton, gdzie łatwo o dostęp do surowców potrzebnych do produkcji wodoru oraz do miejsc składowania. Alberta, która ma także własne plany rozwoju sektora - jak podkreśliła w komunikacie minister energii tej prowincji Sonya Savage - jest już jednym z największych producentów wodoru, głównie z gazu ziemnego.

Właśnie z tej części strategii, która przewiduje pozyskiwanie wodoru z gazu ziemnego, nie są zadowolone organizacje działające na rzecz ochrony środowiska, które wskazują, że lepszym rozwiązaniem byłoby pozyskiwanie wodoru z wody w drodze elektrolizy, z użyciem zielonej energii. Organizacje te jednak w miniony wtorek doczekały się zapowiadanego jeszcze przed pandemią rozpoczęcia finansowania przez rząd federalny zasadzenia w Kanadzie 2 mld drzew w ciągu 10 lat. Rząd przeznacza na ten cel 3,16 mld CAD i podkreśla, że do zeroemisyjności nie da się dojść bez sadzenia lasów. Zasadzenie 2 mld drzew, jak się szacuje, pozwoli ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 12 megaton do 2050 r. i stworzy ponad 4 tys. miejsc pracy.

Rządowa strategia dla sektora produkcji wodoru zakłada, że Kanada stanie się jednym z głównych światowych dostawców i technologii ogniw wodorowych i zapewni miejsca pracy dla 350 tys. osób. Zdaniem autorów strategii dzięki inwestycjom i partnerstwom w tym sektorze Kanada może znaleźć się wśród 10 najważniejszych dostawców wodoru na świecie, a szacuje się, że wartość tego rynku do 2050 r. wzrośnie do prawie 12 bilionów dolarów.

W Kanadzie mają powstać m.in. bazy dostaw dla krajowych i zagranicznych odbiorców. Eksperci wskazują, że do przesyłania wodoru i jego magazynowania można wykorzystać istniejącą już infrastrukturę rurociągów, rozbudowując jej możliwości tak, by wodór docierał z miejsca produkcji do odbiorców. Kluczowymi lokalizacjami mają być – poza Edmonton – także Vancouver i kanadyjsko-amerykańskie pogranicze, czyli rejon Windsor-Detroit. Rząd chce też wesprzeć budowę stacji tankowania wodoru, z perspektywą ponad 5 mln zasilanych ogniwami wodorowymi samochodów na drogach.

W maju 2019 r. 23 kraje, w tym Kanada, wsparły inicjatywę rozwoju branży produkcji wodoru. Przyjętą obecnie kanadyjską strategię wodorową przygotowano z udziałem 1500 ekspertów w tej dziedzinie, organizacji rdzennych mieszkańców, naukowców, związków zawodowych, przedstawicieli przemysłu oraz lokalnych władz. Prace trwały trzy lata. Strategia ma być częścią federalnego planu dotyczącego klimatu.

Źródło

Skomentuj artykuł: