Koncern łączy spółki kolejowe

W ramach integracji aktywów kolejowych Grupy Orlen spółka Lotos Kolej przejęła majątek Orlen KolTrans. Pozwoli to nie tylko efektywniej zabezpieczyć potrzeby logistyczne koncernu, ale także umożliwi przygotowanie szerszej, bardziej konkurencyjnej oferty dla klientów zewnętrznych. Połączenie wzmocni pozycję rynkową Grupy Orlen w branży przewozów cargo.

– Połączenie Lotos Kolej i Orlen KolTrans to nowe perspektywy rozwoju w oparciu o już posiadane kompetencje i zasoby. Uzyskane w ten sposób synergie wzmocnią pozycję koncernu na rynku kolejowych przewozów towarowych i stanowić będą punkt wyjścia do dalszej ekspansji. Integracja spółek kolejowych Grupy Orlen to lepsze wykorzystanie posiadanego taboru, niezawodność dostaw paliw oraz jeszcze lepsze rozwiązania logistyczne dla naszych klientów – mówi Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Centrum kompetencji kolejowych zatrudnia obecnie około 1700 pracowników, dysponuje ponad 180 lokomotywami oraz 5,5 tys. wagonów, z których ponad 5 tys. stanowią cysterny. Część taboru stanowi własność spółki, a pozostałe jednostki eksploatowane są na podstawie umów dzierżawy oraz leasingu. Do momentu wygaśnięcia koncesji, jakie posiada Lotos Kolej, połączona organizacja będzie używać właśnie tej nazwy. Natomiast, zgodnie z założeniami, centrum kompetencji kolejowych będzie docelowo funkcjonowało pod marką Orlen.

Zintegrowany podmiot ma zapewniać kompleksowe usługi logistyczne na potrzeby koncernu oraz w ramach możliwości operacyjnych i wolnych zasobów, także pozostałych podmiotów rynkowych. Celem strategicznym jest organizacja przewozów kolejowych w Grupie Orlen w oparciu o zasoby własne.

Zważywszy na kompetencje, doświadczenie i skalę działalności gdańskiej spółki, ale także aspekty formalno-prawne (w tym m.in. brak konieczności ponownego uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa), podjęto decyzję o konsolidacji obszaru logistyki kolejowej wokół spółki Lotos Kolej. To drugi największy kolejowy przewoźnik towarowy w Polsce pod względem realizowanej pracy przewozowej i lider na rynku przewozów towarów niebezpiecznych. Integracja z Orlen KolTrans dodatkowo wzmacnia tę pozycję w branży transportowej.

Skomentuj artykuł: