Kulisy budowy Via Carpatia. Kiedy i gdzie powstaną nowe odcinki strategicznej trasy?

Jak wynika z komunikatu przesłanego do naszej redakcji przez Ministerstwo Infrastruktury, podpisane zostały kolejne umowy na projekt i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 na Podlasiu. To kolejne 37 kilometrów szlaku Via Carpatia, międzynarodowego korytarza transportowego łączącego państwa bałtyckie, przez Białystok, Lublin i Rzeszów, z południem Europy. Jak się dowiedzieliśmy podpisane w tym tygodniu umowy finalizują ostatnie dwa z dziesięciu przetargów ogłoszonych w 2020 r. na budowę drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim.

Via Carpatia to droga życia dla Polski wschodniej, bo likwiduje wykluczenie komunikacyjne wschodniej części naszego kraju. Będzie swoistym silnikiem rozwoju gospodarczego regionów przez które przebiega. To również kręgosłup komunikacyjny państw Trójmorza.

powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Odcinki, które będą realizowane w systemie Projektuj i buduj, mają: 12,2 km — Bielsk Podlaski – Boćki oraz 25 km — Malewice - Chlebczyn. Tym samym w województwie podlaskim i częściowo mazowieckim w realizacji jest 118 km szlaku Via Carpatia.

Budujemy nowoczesną drogę, która połączy miasta Polski wschodniej i jednocześnie część państw Unii Europejskiej. Coś, co jeszcze sześć lat temu pozostawało w sferze marzeń, dziś dzieje się na naszych oczach.

tłumaczy wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obu tych odcinków S19 planowane jest na II kwartał 2023 r., natomiast zakończenie prac i oddanie drogi do użytku przewidziane jest w 2025 r.

S19 Bielsk Podlaski – Boćki

Ten ponad 12-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej wybuduje firma Strabag za prawie 310 mln zł. Droga będzie przystosowana do ciężkiego ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku do 11,5 tony. Rodzaj nawierzchni (betonowa czy bitumiczna) wybierze wykonawca na etapie projektu budowlanego. 
Na odcinku powstanie jeden węzeł – Boćki oraz pięć wiaduktów, sześć przejść dla zwierząt i sześć przepustów ekologicznych dla małych zwierząt i płazów.

S19 Malewice – Chlebczyn 

To najbardziej na południe wysunięty fragment S19 na Podlasiu, przekraczający rzekę Bug i wchodzący na obszar województwa mazowieckiego w rejonie miejscowości Chlebczyn i Sarnaki. Ominie od zachodu Siemiatycze, wyprowadzając tym samym ruch tranzytowy z miasta oraz przekroczy dolinę Bugu estakadą. 

Na tym odcinku przewidziano budowę 22 obiektów inżynierskich, w tym 11 przejść dla zwierząt. Zaplanowano tam również dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP Leszczki Wchód i MOP Leszczki Zachód oraz dwa węzły drogowe:

  • Siemiatycze Północ, gdzie S19 będzie krzyżować się z drogą wojewódzką nr 690,
  • Siemiatycze Południe, gdzie S19 będzie krzyżować się z drogą krajową nr 62 w kierunku Drohiczyna i Sokołowa Podlaskiego.

Odcinek S19 Malewice – Chlebczyn za kwotę ponad 665 mln zł wybuduje firma Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret.

Via Carpatia

Szlak Via Carpatia, którego główną arterią w Polsce jest droga ekspresowa S19, to transeuropejska trasa relacji północ-południe. Zaczyna się na Litwie. W Polsce biegnie m.in. przez Białystok, Lublin, Rzeszów i dalej przez Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię aż do Grecji.

Skomentuj artykuł: