Liderzy bankowości działają w chmurze

Aż 95% liderów bankowości wdrożyło już zaawansowane usługi w chmurze w porównaniu z około 30% pozostałych firm, które postrzegają chmurę jedynie jako opłacalne „centrum danych”.

 

Dla instytucji finansowych chmura to katalizator innowacji. Jak wynika z raportu „Chmura obliczeniowa i jej rola w budowie centrum finansowego nowej generacji w Polsce” opublikowanego przez Fundację Fintech Poland, którego partnerem strategicznym jest Microsoft, a partnerami merytorycznymi Accenture i kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, aż 95% liderów bankowości wdrożyło już zaawansowane usługi w chmurze.

Jednym z postulatów ujętych w raporcie jest także powołanie Polskiego Centrum Finansowego Nowej Generacji.

Bariery regulacyjne

Dynamiczny rozwój usług chmurowych niesie ze sobą szereg nowych wyzwań ze względu na konieczność realizacji określonych wymogów prawnych, zwłaszcza w kontekście przetwarzania danych osobowych oraz przetwarzania informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione, takie jak np. tajemnice bankowe, ubezpieczeniowe czy płatnicze.

Podejście do chmury obliczeniowej stosowane jeszcze na początku 2020 roku dzisiaj przestało być aktualne. Uczestnicy rynku, regulatorzy i nadzorcy muszą wypracować nowe podejście do tej technologii, chociażby w oparciu o doświadczenie z ostatnich kilkunastu miesięcy, które wykazały strategiczne znaczenie tej technologii dla zapewnienia ciągłości działania instytucji publicznych, przedsiębiorców i całej gospodarki

mówi Joanna Molik, Executive Director, Worldwide Financial Services, Microsoft.

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa, które z założenia powinny być technologicznie neutralne, nie odnoszą się jednak bezpośrednio do chmury obliczeniowej. Odnoszą się jednak pewne wymogi regulacyjne, np. te związane z lokalizacją przetwarzania informacji, czy odpowiednim zabezpieczeniem danych lub nieograniczoną odpowiedzialnością dostawców usług. To one w wielu przypadkach mogą stanowić barierę dla korzystania z usług chmurowych.

Raport wskazuje na kluczowe bariery, które pojawiają się w trakcie wdrożeń technologii chmury przez podmioty nadzorowane. Mogą one niejednokrotnie utrudniać podjęcie decyzji o migracji danych do chmury.

Bez wątpienia krytycznym aspektem w odpowiedzi na wymogi regulacyjne jest kwestia zapewnienia zgodności i bezpieczeństwa. Aspekty te powinny być adresowane od samego początku każdego projektu chmurowego. Warto zacząć od włączenia zespołów bezpieczeństwa, które ostatecznie – po procesie kształtowania docelowych architektur i ich opiniowania – będą musiały wziąć odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania.

Już teraz 67% banków posiada architekturę zabezpieczenia chmury opartą o rozwiązania własne. 25% banków wykorzystuje natywną architekturę zabezpieczeń w chmurze a 8% banków angażuje zewnętrznych dostawców usług bezpieczeństwa do zabezpieczenia chmury.

Autorzy raportu podkreślają, że patrząc z perspektywy kraju, wdrożenie rozwiązań chmurowych nie przebiega równomiernie we wszystkich branżach. Tylko nieliczne z nich mogą pochwalić się powszechnym stosowaniem tej technologii. Większość nadal jest na wczesnym etapie tzw. dojrzałości chmurowej. Sektor bankowy, choć nie osiągnął wciąż pełnej dojrzałości, tak jak np. sektor oprogramowania czy rozrywki i mediów, można uznać za zaawansowany.

Banki różnych prędkości

Jak podkreślają autorzy badania, duże zaawansowanie banków we wdrażaniu chmury ma szczególne znaczenie w kontekście rozwijania w Polsce idei budowy centrum finansowego nowej generacji, którego jednym z filarów ma być właśnie zaawansowana infrastruktura. Dzięki temu sektor bankowy ma szansę stać się katalizatorem wdrażania rozwiązań chmurowych w całym sektorze finansowym, a następnie w kolejnych obszarach gospodarki. Fundamenty pod ten proces zostały już położone – banki odegrały istotną rolę w cyfryzacji procesów administracyjnych w Polsce – np. na polu obsługi wniosków 500+, umożliwienia dostępu do serwisów administracji publicznej (ePUAP), PUE ZUS czy logowania do profilu zaufanego za pomocą loginów bankowych.

Badanie podkreśla, że wśród banków tempo i sposób adopcji chmury nie jest jednak jednolity. W tym kontekście możemy wyróżnić trzy grupy banków: banki tradycyjne, które jasno określają swój cel i rolę wobec klientów i wydajne operacyjnie, wiodące banki cyfrowe oraz tzw. banki „niewidoczne”, które czerpią zyski z działalności bankowej i pozabankowej, łącząc m.in. social media, płatności, dostęp do cyfrowej rozrywki czy możliwości inwestowania.

Zdaniem ekspertów, to trzecia grupa instytucji będzie wyznaczać trendy w kolejnych latach. Także w Polsce możemy odnaleźć przykłady takiego podejścia, m.in. w postaci powiązań serwisów bankowych z branżą e-commerce, dystrybuowanych przez bank usług dodanych dla małych i średnich firm, inicjatyw wykorzystujących open-banking (np. agregacja rachunków), czy monetyzacji tożsamości bankowej klientów. Warto podkreślić, że to dzięki chmurze banki są w stanie dostosowywać się do metod działań, które możemy zaobserwować w przypadku fintechów. Dzięki praktycznie nieograniczonym możliwościom budowania ekosystemów partnerskich, rozszerzających portfolio świadczonych usług, banki stają się bardziej elastyczne i lepiej odpowiadają na potrzeby otaczającego nas świata.

Załączamy pełną treść raportu.

Załącznik Rozmiar
4286505267dbd6706570bdfbd03340d72496.pdf 19.24 MB
Źródło

Skomentuj artykuł: