Mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe

Sekretarz Stanu Lech Kołakowski wziął dziś udział w konferencji Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI. Wiceminister omówił sytuację branży mięsnej w Polsce w kontekście obecnych trudności związanych z chorobami zakaźnymi, wojną na Wschodzie i wysokimi cenami nawozów.

Wiceminister Lech Kołakowski podkreślił, że rolą rządu, a zwłaszcza jego resortu, jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce w obliczu obecnej, trudnej sytuacji spowodowanej wojną i podwyżkami cen. Sekretarz stanu zauważył, że dzisiejsze trudności mają wpływ na gospodarkę na całym świecie.

W wyniku kryzysu na Wschodzie nastąpiło zachwianie równowagi na giełdach i rynkach światowych – powiedział sekretarz stanu.

Bezpieczeństwo żywnościowe
Sekretarz stanu podkreślił jednocześnie, że w choć i my borykamy się z problemem wysokich cen, to mamy zapewnione bezpieczeństwo zarówno żywnościowe, jak i nawozowe.

– Nawet bogate państwa, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, borykają się obecnie z deficytem produktów spożywczych i zwracają się po nie do zielonej Europy, zwłaszcza do obfitującej w żywność Polski – zauważył wiceminister Kołakowski.

Pozycja Polski jako producenta mięsa
Wiceminister dodał, że polskie mięso odgrywa bardzo ważną rolę w wyżywieniu nie tylko Polski, ale i wielu innych państw, do których je eksportujemy.

– Powróciliśmy na pozycję europejskiego lidera w produkcji drobiu. Drób jest naszą wizytówką – powiedział wiceminister.

Dodał, że również polska wołowina jest hitem eksportowym.

– Polskie mięso jest wyjątkowo smaczne, co zawdzięczamy naszej szerokości geograficznej i metodom chowu – zaznaczył sekretarz stanu.

Wiceminister wyraził ubolewanie, że sieci handlowe w zbyt małym stopniu korzystają z polskiego rynku mięsa, umieszczając na półkach sklepów to importowane. Sekretarz stanu podkreślił, jak ważne jest wybieranie polskich produktów, także polskiego mięsa – kupując je, wzmacniamy polską gospodarkę i przyczyniamy się do budowy silnej pozycji polskiego rolnictwa.

Rola GIW w walce z ASF
Sekretarz stanu podkreślił rolę Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW) w uporaniu się z problemem ASF. To dzięki działaniom GIW dla edukacji i stosowania zasad bioasekuracji od grudnia 2021 r. nie zanotowaliśmy ani jednego przypadku ASF wśród trzody chlewnej.

Obecny na konferencji Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk zaznaczył, że wysoki poziom współpracy GIW z rolnikami jest możliwy dzięki wsparciu finansowemu i etatowemu, które GIW otrzymał od MRiRW

Skomentuj artykuł: