Nabór wniosków o dopłaty

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i niektórych płatności w ramach PROW 2014-2020 za bieżący rok - poinformował w poniedziałek resort rolnictwa. Nabór potrwa do 17 maja. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Ministerstwo przekazało, że rozpoczęty nabór dotyczy, oprócz płatności bezpośrednich, także płatności w ramach PROW 2014-2020 dotyczących działania rolnictwo ekologiczne, dobrostan zwierząt, płatności ONW, działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego.

Jednocześnie resort przypomniał o zmianach w przyznawaniu wsparcia. W ramach płatności bezpośrednich do roślin strączkowych na ziarno nie będzie stosowana degresywność stawek (dotychczas do powierzchni upraw ponad 75 ha przysługiwała dwukrotnie niższa stawka), natomiast w ramach dopłat do pomidorów obowiązują dodatkowe wymogi: wymóg założenia uprawy pomidorów z rozsady i minimalna obsada 20 tys. szt./ha. Ponadto, zgodnie z przepisami unijnymi, od 2021 r. konopie odmiany Finola nie są objęte wsparciem w Polsce - wskazano.

W działaniu dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 rozszerzono zakres wsparcia o owce i odstąpiono od całkowitego zakazu utrzymywania loch w systemie jarzmowym – dopuszczona została możliwość czasowego utrzymywania loch w systemie jarzmowym jednak nie dłużej niż przez 8 dni w okresie okołoporodowym. Wprowadzono też degresywność płatności dobrostanowej w przypadku wariantów dotyczących dobrostanu krów mlecznych. Ponadto określenie terminu na zgłoszenie zmian w przypadku krów w typie użytkowym kombinowanym - zmianę typu użytkowania albo określenie kierunku użytkowania należy zgłosić przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.

W działaniu rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 do 3 lat skrócono okres realizacji nowych zobowiązań ekologicznych i podwyższono średnio o 27 proc. stawki płatności dla pakietów lub wariantów działania. Wprowadzono też dodatkowe wymogi dla uprawy pomidorów ekologicznych, jak obowiązek założenia uprawy pomidorów z rozsady i minimalną obsadę 20 tys. szt./ha.

Ministerstwo podkreśla, że wnioski o przyznanie płatności składa się od tego roku wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus udostępnionej na stronie Agencji Restrukturyzacji i¬¬ Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl). Nie ma już możliwości złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian.

Kierownik biura powiatowego ARiMR jest zobowiązany do zapewnienia rolnikom pomocy technicznej w wypełnianiu i składaniu wniosków przez internet. "Wypełniając wniosek rolnik podaje informacje na temat poszczególnych upraw. Dotyczy to wszystkich rolników, nie tylko tych, którzy posiadają powyżej 10 ha gruntów ornych. Zebrane informacje służyć będą realizacji działań PROW" - zaznaczono.

Nabór wniosków potrwa do 17 maja 2021 r., w związku z tym, że 15 maja przypada w sobotę. MRiRW wskazuje, że możliwe jest też złożenie wniosku po tym terminie, nie później jednak niż do 11 czerwca 2021 r. W takim przypadku kwoty płatności będą obniżone o 1 proc. za każdy dzień roboczy zwłoki.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania wsparcia w kampanii 2021 r. dostępne są w zakładkach na stronie internetowej ministerstwa i na stronie ARiMR

Źródło

Skomentuj artykuł: