Nie koniec utrudnień na Zachodniej

Od 11 grudnia zmieni się organizacja dojść na stacji kolejowej Warszawa Zachodnia. Jak informuje PKP PLK kolejny etap wielomiesięcznego remontu obiektu obejmą perony 4 i 3. Kontynuowana jest budowa wiaduktów kolejowych i przejścia podziemnego. 

To największa inwestycja PKP PLK w Warszawie - projekt za ok. 2 mld zł, netto, który ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych POIiŚ.

Pomimo największej w historii przebudowy stacji i ograniczenia czynnych torów ruch pociągów i obsługa podróżnych na stacji Warszawa Zachodnia są utrzymane. Od 11 grudnia wykonawca rozszerza front robót o perony 4 oraz 3, które zostaną zamknięte. Zacznie się ich rozbiórka, demontaż wiat, sieci trakcyjnej, torów. W miejscu peronów 5, 4 i 3 na betonowej płycie będą nowe perony. Pod płytą wykonawca usunie grunt i będzie budował przejście podziemne, które połączy wszystkie perony. Przyjęta technologia robót pozwoli jak najszybciej udostępnić podróżnym nowe perony. 

Prace na peronach 4 i 3 wymagają zmian w komunikacji od strony Al. Jerozolimskich. W dojściu do peronów 1-2 oraz 6-9, podróżni będą korzystać z kładki, na którą wejście będzie z placu przy budynku dworca (obok biurowców West Station). Dojście od dworca do peronów 1-2 będzie zapewniał również dotychczasowy tunel. Wykonawca zapewnia oznakowanie oraz szczegółowe informacje o organizacji ruchu.

Prace na stacji zostały zaplanowane w rozkładzie jazdy. Od 11 grudnia część pociągów kursujących przez Warszawę Zachodnią będzie jeździć przez stację Warszawa Gdańska. Niektóre składy pociągów regionalnych i aglomeracyjnych zostaną skierowane przez Warszawę Centralną, zostaną skrócone lub odwołane.
PKP PLK prosi pasażerów o sprawdzenie przed podróżą rozkładu jazdy pociągów. Szczegóły dostępne są na stronie i w aplikacji portalpasazera.pl oraz na stronach przewoźników.

Z kolei od 19 grudnia wykonawca przystąpi do prac w pobliżu przystanku Warszawa Ochota. Budowany będzie łącznik pomiędzy podmiejską linią średnicową a dalekobieżną linią średnicową. Rozwiązanie to usprawni planowanie i ruch pociągów podczas dalszych etapów robót oraz zwiększy możliwości organizacji ruchu po zakończeniu inwestycji. 

Prace - w uzgodnieniu z przewoźnikami - zaplanowano do 8 stycznia. W tym czasie nastąpią zmiany w komunikacji. Połączenia w obu kierunkach na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Śródmieście - Warszawa Wschodnia będą po jednym torze. Część pociągów regionalnych i aglomeracyjnych zostanie skrócona lub odwołana. Niektóre kursy zostaną skierowane przez Warszawę Centralną. 

Kończy się również podłączanie urządzeń sterowania ruchem w nowym budynku lokalnego centrum sterowania (LCS) na stacji Warszawa Zachodnia i w budynku nastawni Warszawa Włochy. Po zakończeniu wszystkich prac ruch prowadzony będzie za pomocą komputerowych urządzeń sterowania, które pozwolą na szybszą odprawę pociągów i zwiększą poziom bezpieczeństwa.

Od zachodniej strony stacji zbudowane są trzy kilkusetmetrowe wiadukty kolejowe. Układane są tory, rozjazdy i rozwieszana jest sieć trakcyjna. Nowe rozwiązanie usprawni podróże koleją w aglomeracji warszawskiej. Będzie połączenie pociągiem z Radomia m.in. w stronę przystanków Warszawa Koło i Młynów na linii obwodowej.
Poniżej poziomu stacji w tunelu dla pieszych między peronem nr 9 a peronem nr 6 kładzione są posadzki i wykańczane ściany. Powstają konstrukcje pod schody ruchome i windy. Wykonawca montuje instalacje energetyczne. Prowadzone są prace związane z systemem kanalizacji oraz odwodnienia.

Po zakończeniu wszystkich prac wszystkie perony Warszawy Zachodniej będą zadaszone. Ruchome schody, windy, system dynamicznej informacji oraz szerokie przejścia ułatwią dostęp do pociągów. Łatwiejsze będzie łączenie podróży koleją z komunikacją miejską. Bezpieczne zarządzanie ruchem kolejowym zapewnią nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe. Sprawniejsze będą przejazdy aglomeracyjne i dalekobieżne. Kompleksowo przebudowywane są obiekty inżynieryjne, kilometry instalacji, około 36 km torów, 130 rozjazdów i sieć trakcyjna. 
Projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia” wart jest ok. 2 mld zł netto.
 

Skomentuj artykuł: