Nowy korytarz transportowy: Bałtyk - Morze Czarne - Morze Egejskie szczególnie ważny

Wsparcie humanitarne i gospodarcze Ukrainy w celu utrzymania stabilności finansowej i przyszłej odbudowy gospodarki tego kraju po zniszczeniach wojennych oraz wykorzystanie wiedzy i doświadczenia krajów karpackich - to tematy poruszone podczas 35. edycji Konferencji Europa Karpat.

24-26 lutego br. w Krasiczynie odbyła się 35. edycja Konferencji Europa Karpat. W trzydniowych dyskusjach uczestniczyli polscy i zagraniczni politycy, eksperci i naukowcy. Uczestnikami rozmów byli m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Kuchciński, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Wsparcie humanitarne i gospodarcze Ukrainy w celu utrzymania stabilności finansowej i przyszłej odbudowy gospodarki tego kraju po zniszczeniach wojennych oraz wykorzystanie wiedzy i doświadczenia krajów karpackich będących członkami Unii Europejskiej - to tematy poruszone podczas wydarzenia.

W debacie „Komunikacja w Europie Środkowej – nowa polityka TEN-T” minister Andrzej Adamczyk nawiązał do konferencji z 14 lutego br., podczas której wspólnie Polska, reprezentowana przez prezydenta Andrzeja Dudę i przez ministerstwo infrastruktury oraz Szwecja, Litwa, Rumunia, Grecja, Cypr i inne kraje zgodziły się co do kierunków działań na rzecz rozwoju infrastruktury w Europie Środkowej. Przypomniał także, że w grudniu 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła projekt o wpisaniu nowego korytarza do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.

- Z punktu widzenia Regionu Karpat szczególnie ważny jest nowy korytarz: Morze Bałtyckie - Morze Czarne - Morze Egejskie. To nowy etap myślenia o transporcie w Europie Środkowej - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który zadeklarował podjęcie wysiłków dla dalszej budowy i modernizacji infrastruktury umożliwiającej sprawny transport na pograniczu polsko-ukraińskim.

Szef resortu infrastruktury wskazał na konieczność dalszego inwestowania w infrastrukturę transportową, tak aby uzyskać multimodalną, odporną i przyjazną środowisku sieć transportową. Zaznaczył, że dla sprawnego realizowania tych inwestycji na szczeblu europejskim niezbędne są specjalne instrumenty ich finansowania, takie jak program „Łącząc Europę” (CEF).          

Prezentując zrealizowane, będące w trakcie realizacji oraz planowane inwestycje, które wpisują się w makroregion Europy Karpat oraz realizują założenia unijnej polityki TEN-T, wiceminister infrastruktury Rafał Weber przypomniał, że to z polskiej inicjatywy w 2006 r. w ramach tzw. I Konferencji Łańcuckiej, powstała idea szlaku Via Carpatia, którą sukcesywnie wzmacniamy i rozwijamy.

- Dla woj. podkarpackiego najważniejszym projektem jest realizacja drogi ekspresowej S19, która jest częścią tego szlaku - powiedział wiceminister. Przypomniał, że obecny rząd wybudował drogę ekspresową pozwalającą wygodnie i szybko dostać się z Warszawy poprzez Lublin do Rzeszowa. Nakreślił też perspektywę budowy odcinków tego szlaku między Rzeszowem a granicą polsko-słowacką.

Uczestnicy debaty zgodzili się, że korytarze transportowe ujęte w ramach nowego rozporządzenia TEN-T powinny ułatwiać transport w całej Europie oraz zmniejszać dysproporcje regionalne, gospodarcze i społeczne przez rozwijanie wysokiej jakości infrastruktury transportu lotniczego, drogowego, kolejowego i morskiego.

Skomentuj artykuł: