Ofiara też ma prawa! Sprawiedliwość nie kończy się na skazaniu sprawcy

W całej Polsce rozpoczyna się dzisiaj specjalna akcja Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Skierowana do szukających wsparcia, którzy mogą otrzymać bezpłatną poradę prawną. Warto jednak pamiętać, że na co dzień - i to przez cały rok - ofiary przestępstw mogą znaleźć pomoc w setkach placówek, które funkcjonują w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

Od ponad dwóch dekad obowiązuje Polska Karta Praw Ofiary, którą podpisały organizacje, instytucje i osoby prywatne stykające się w swojej pracy z ofiarami przestępstw, a celem było podjęcie działań mających poprawić sytuację takich osób. Zgodnie z zapisami Karty, pokrzywdzeni mają prawo do pomocy; godności, szacunku i współczucia; wolności od wtórnej wiktymizacji; dostępu do wymiaru sprawiedliwości; mediacji i pojednania ze sprawcą; do restytucji i kompensacji.

„Ofiarami są osoby, które indywidualnie lub zbiorowo poniosły uszczerbek na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, doznały zaburzeń emocjonalnych, strat materialnych lub istotnego naruszenia swoich podstawowych praw w wyniku działania lub zaniechania będącego naruszeniem ustaw karnych obowiązujących w Państwach Członkowskich”

podkreślono w Karcie przywołując rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. 

Nie można zapominać o art. 47 konstytucji, który stwierdza: „Każdy ma prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”. Z kolei w art. 49 Kodeksu Postępowania karnego podkreślono: „Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo”.

Nie zawsze jednak litera prawa wystarcza.

„Kodeksy, paragrafy, ustawy - nie brakuje narzędzi wspierających ofiary przestępstw. W teorii, bo w praktyce bywa różnie. Zarzuty dla bandyty, czy wyrok skazujący, nie oznaczają bowiem końca traumy pokrzywdzonego. Systematycznie jednak wprowadzane są zmiany, które mają lepiej chronić ofiary, a także prokuratura obecnie częściej włącza się do postępowań cywilnych broniąc ich interesów”

tłumaczyła swego czasu „Gazeta Polska Codziennie”.

Co roku przeprowadzona zostaje akcja Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Czas nie jest przypadkowy, bo odbywa się w tygodniu, w którym przypada Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, obchodzony 22 lutego. Dlatego tegoroczna rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do piątku. 

Za każdym razem idea jest identyczna, a przy okazji jednej z poprzednich edycji Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczyło: „Każda osoba będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju”.

Niestety, w Polsce co roku dochodzi do setek tysięcy przestępstw różnego rodzaju; od włamań i kradzieży, po pobicia i rozboje, a ostatnio szczególnie uciążliwe są wyłudzenia internetowe. Nie każda ofiara wie jak zareagować, bo nie chodzi jedynie o zgłoszenie sprawy policji, aby schwytać sprawcę. Okradzeni, pobici, oszukani, każdorazowo przeżywają traumę, nierzadko pomagają pomocy psychologicznej, ale również próbują odzyskać co stracili, a to nie zawsze jest łatwe. 

Właśnie do nich skierowana jest akcja, w którą włączają się prawnicy w całej Polsce. Nie sposób opublikować listy wszystkich instytucji, ale można być pewnym, że dowolny sąd lub prokuratura funkcjonująca w dowolnym powiecie bierze w niej udział. Podobnie jak ogromna grupa prawników. 

Nie można jednak zapominać, że taką pomoc otrzymamy również na co dzień. 

„Przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zgłaszać się do placówek finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. To ponad 300 miejsc działających w całej Polsce, w których można uzyskać bezpłatną, szybką i profesjonalną pomoc. Prawną i psychologiczną, a w razie potrzeby również materialną, dostosowaną do potrzeb"

tłumaczy Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wykaz placówek znajduje się na stronie Funduszu Sprawiedliwości KLIKNIJ TUTAJ
 
Do błyskawicznego kontaktu służy również całodobowa ogólnokrajowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym (+48 222 309 900) oraz specjalny adres e-mail: info@numersos.pl

Źródło

Skomentuj artykuł: