Pierwszy odcinek Via Carpatii na Podlasiu już w realizacji

Białystok Południe - Ploski to pierwszy podlaski odcinek drogi ekspresowej S19, na którego na projekt i budowę została zawarta umowa. Wykonawcą odcinka o długości 12,7 km będzie firma Mota Engil. Koszt realizacji zadnia to 396,9 mln zł. Jeszcze w tym roku jest planowane zawarcie umów z wykonawcami kolejnych odcinków tej drogi Białystok Zachód - Księżyno i Księżyno - Białystok Południe. 

W ramach odcinka Białystok Południe - Ploski, na którego realizację Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła umowę 27 br., powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Rodzaj konstrukcji nawierzchni, asfaltową lub betonową, wybierze wykonawca na etapie projektu budowlanego. Zadanie obejmować będzie ponadto budowę 16 obiektów inżynierskich, w tym 160-metrowego mostu nad doliną Narwi i osiem przejść dla zwierząt. Na tym fragmencie S19 zaplanowany został węzeł Zabłudów, zapewniający relację Białystok - Zabłudów - Juchnowiec Kościelny.

Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidziano na II kwartał 2022 r. Prace budowlane będą prowadzone w latach 2022-2024. 

Skomentuj artykuł: