Podróże CMK jeszcze szybsze

Kolejne prace przygotują Centralną Magistralę Kolejową (CMK ), tj. trasę Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie, do prędkości powyżej 200 km/h. Oznacza to, że powstaną warunki do krótszych podróży koleją m.in. na trasie z Warszawy w stronę Krakowa, Katowic, Wrocławia.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowę na prace torowe. Inwestycja za blisko 270 mln zł netto finansowana jest ze środków własnych i budżetowych.

Inwestycje PLK przygotowują CMK do sprawnych i bezpiecznych podróży z prędkością powyżej 200 km/h. Prace na trasie między Grodziskiem Mazowieckim a Zawierciem obejmą wymianę torów na 43-km odcinku między Psarami a Zawierciem. Ponadto prace dotyczą m.in. regulacji sieci trakcyjnej, uzupełniania podsypki tłuczniowej, podbicia torów oraz wymiany elementów mocowania szyn. Rozpoczęcie robót zaplanowano w II kwartale br., a zakończenie w 2023 r. Ruch pociągów na CMK będzie utrzymany.

Umowa o pracach na tym odcinaku jest realizowana w ramach większego projektu

„Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II”. Wykonawcą jest spółka z Grupy Kapitałowej PKP PLK - Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. Finansowanie inwestycji zapewnione jest ze środków krajowych.

Inwestycje na Centralnej Magistrali Kolejowej skrócą czas podróży. PLK dostosowują linię do prędkości powyżej 200 km/h. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym, w ramach projektu PLK zmodernizowały 73 obiekty na CMK, w tym mosty, przepusty i wiadukty oraz przejścia pod torami. 5 przejazdów drogowo-kolejowych zastąpiono bezkolizyjnymi skrzyżowaniami.

Po wykonaniu wszystkich prac, uruchomieniu systemu ERTMS/GSM-R, systemu ERTMS/ETCS poziom 2, oraz przeprowadzeniu procesu certyfikacji i uzyskaniu zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji całej linii CMK będzie możliwy przejazd z prędkością do 250 km/h.

Centralna Magistrala Kolejowa zapewnia połączenia między Warszawą, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem. Jest ważna również w ruchu regionalnym dla mieszkańców województw: świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

Źródło

Skomentuj artykuł: