Pojedziemy taniej koleją?

PKP Intercity nie wyklucza, że może obniżyć ceny biletów za przejazd swoimi pociągami, ale uzależnia to od ewentualnego obniżenia kosztów działalności - wynika z odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury na poselską interpelację.

"W przypadku obniżenia kosztów działalności PKP Intercity nie wyklucza obniżenia cen biletów" - napisano w odpowiedzi na interpelację.

PKP Intercity wprowadziło wyższe ceny biletów 13 stycznia tego roku; wzrosły one od 7 do 15 proc. Spółka tłumaczyła, że zmiana cennika wynika m.in. z rosnących kosztów działalności: wyższych cen energii trakcyjnej czy modernizacji taboru i zapleczy technicznych. Była to pierwsza podwyżka w Intercity od lat 2013-2014.

W odpowiedzi na interpelację napisano, że Ministerstwo Infrastruktury w 2020 roku podjęło starania w sprawie obniżenia stawki VAT na usługi kolejowego transportu pasażerskiego.

"Z przekazanej przez Ministerstwo Finansów informacji wynika, że na posiedzeniu w dniu 7 grudnia ub. r. Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) jednomyślnie przyjęła podejście ogólne wobec wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego zmiany dyrektywy (...) w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie stawek VAT" - napisano.

Dodano, że "uzgodniony projekt dyrektywy przewiduje możliwość, po zakończeniu procedury legislacyjnej na forum UE i formalnym wejściu w życie dyrektywy, wprowadzenia 0 proc. stawki VAT na usługi kolejowego przewozu osób".

W odpowiedzi na interpelację wskazano, że zgodnie z unijną procedurą legislacyjną projekt dyrektywy jest kierowany do Parlamentu Europejskiego, który został poproszony o jego zaopiniowanie do 15 marca 2022 r.

Źródło

Skomentuj artykuł: