Polacy przesiadają się do pociągów

Coraz więcej Polaków wybiera pociągi. Z oferty przewoźników kolejowych skorzystało w listopadzie 2022 r.  ponad 31 milionów osób – o 6,3 mln czyli 25 proc. więcej w porównaniu do listopada 2021 r. i o 2 mln czyli 8 proc. więcej w porównaniu do przedpandemicznego listopada 2019 r. Pociągami przewieziono za to mniej towarów niż rok wcześniej.

Urząd Transportu Kolejowego podał właśnie dane dotyczące popularności kolei w listopadzie 2022 r. W tym miesiącu z usług przewozów kolejowych skorzystało aż 31,4 mln osób. Kolej wybrało o 6,3 mln pasażerów czyli 25 proc. więcej w porównaniu do listopada 2021 r. Wielkość  pracy przewozowej  wyniosła 1,9 mld pasażerokilometrów, co oznacza 0,5 mld pasażerokilometrów (+33,6 proc.) więcej niż w listopadzie 2021 r. wzrost, chociaż nieco mniejszy odnotowano w wielkości pracy eksploatacyjnej, która osiągnęła poziom 15 mln pociągokilometrów – o 0,4 mln pociągokilometrów więcej (+2,4 proc.) niż rok wcześniej. Listopadowe wyniki w zakresie liczby pasażerów, pracy przewozowej i eksploatacyjnej to najwyższe wartości odnotowane w tym miesiącu na przestrzeni ostatnich 10 lat. Średnia odległość przejazdu 1 pasażera w analizowanym miesiącu wyniosła 62,1 km, czyli o 4 km więcej (+6,9 proc.) niż rok wcześniej.  

Ogółem od stycznia do listopada 2022 r. z usług kolei skorzystało ponad 313 mln pasażerów, wykonano pracę przewozową na poziomie 21,8 mld pasażerokilometrów i pracę eksploatacyjną w wysokości 170,2 mln  pociągokilometrów. W zestawieniu z analogicznym okresem 2021 r. był to wzrost liczby pasażerów o 90,7 mln (+40,8 proc.), pracy przewozowej o 7,4 mld pasażerokilometrów (+51 proc.) i pracy eksploatacyjnej o 7,8 mln pociagokilometrów (+4,8 proc.).

Zeszłoroczne wyniki warto zestawić z tymi sprzed pandemii. Okazuje się, że w ciągu jedenastu miesięcy 2019 r. kolej przewiozła o 5,1 mln pasażerów mniej (-1,7 proc.), praca przewozowa była o 1,5 mld pasażerokilometrów niższa (-7,4 proc.), a praca eksploatacyjna o 14,1 mln pociągokilometrów niższa (-9 proc.) niż w jedenastu miesiącach 2022 roku.

Wzrost liczby pasażerów nie idzie w parze ze wzrostem masy przewiezionych towarów, przynajmniej jeśli chodzi o ostatnie pomiary. W listopadzie wyniosła ona 20,9 mln ton i była o 0,5 mln ton (-2,1 proc.) mniejsza niż w listopadzie 2021 r. Jeśli wziąć jednak pod uwagę dłuższy horyzont czasowy, to wyniki wyglądają już dużo lepiej. Łącznie po jedenastu miesiącach w 2022 r. przewieziono 229,6 mln ton dóbr – o 6,5 mln (2,9 proc.) więcej niż w 2021 r. Praca przewozowa wyniosła 57,5 mld tonokilometrów (wzrost o 6,3 mld tonokilometrów – 12,2 proc.), natomiast poziom wykonanej pracy eksploatacyjnej wzrósł o 4,7 mln pociągokilometrów (6,3proc.), wynosząc ostatecznie 79,8 mln pociągokilometrów.

Źródło

Skomentuj artykuł: