Poważne inwestycje PKP Intercity

PKP Intercity zamierza sfinansować program inwestycyjny w stacje postojowe i zaplecza techniczne, którego wartość to 2,6 mld zł, m.in. z środków własnych, emisji obligacji czy kredytów - poinformowała rzeczniczka prasowa przewoźnika Katarzyna Grzduk.

"Program inwestycyjny w stacje postojowe i zaplecza techniczne na kwotę 2,6 mld zł w perspektywie do 2030 roku ma przewidziane kilka źródeł finansowania, wśród których wymienić należy: środki własne, rozliczenie środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), emisje obligacji oraz kredyty inwestycyjne" - poinformowała Grzduk.

PKP Intercity planuje zainwestować w stacje postojowe i zaplecza techniczne, aby zapewnić wysoki standard obsługi nowoczesnego taboru. Przewoźnik zakłada, że unowocześnienie infrastruktury technicznej przyniesie standaryzację obiektów.

Po zakończeniu inwestycji będą one podzielone na trzy kategorie, dostosowane do odpowiedniego standardu uwzględniającego potrzeby taborowe w danej lokalizacji pod kątem realizacji rozkładu jazdy.

Przewoźnik deklaruje, że w 2030 roku będzie dysponować 52 stacjami postojowymi i bocznicami kolejowymi na terenie Polski.

PKP Intercity to największy polski międzyregionalny operator kolejowy, który łączy centra dużych miast oraz popularne ośrodki turystyczne w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Każdego dnia przewoźnik uruchamia około 400 pociągów. 

Źródło

Skomentuj artykuł: