Prawie 60 mld zł na Wzmocnienie Krajowej Sieci Drogowej

Opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 r. to pierwszy tego typu średniookresowy dokument dotyczący kompleksowego utrzymania sieci dróg krajowych. Został przyjęty przez rząd. Na realizację wszystkich prac ujętych w Programie przewidziano 58,3 mld zł.

- Od kilku lat systematycznie zwiększamy środki na działania poprawiające stan dróg krajowych. Teraz, dzięki Programowi Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej, zapewniamy stabilne finansowanie dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych w wieloletniej perspektywie - mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Główne cele PWKSD to zwiększenie spójności sieci dróg krajowych dostosowanych do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t, zapewnienie wymaganego stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz intensyfikacja działań zmniejszających negatywny wpływ infrastruktury drogowej na środowisko. Pośrednio, dzięki realizacji Programu, możliwe będzie utrzymanie dotychczasowych i tworzenie nowych miejsc pracy, w tym związanych z realizacją inwestycji i działań utrzymaniowych na sieci dróg krajowych.

Program przewidziany na lata 2023-2030 zakłada realizację utrzymania strukturalnego, utrzymania bieżącego i pilotażowo nowych rozwiązań w zakresie utrzymania na sieci dróg krajowych (w tym autostrad i dróg ekspresowych) zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Utrzymanie strukturalne obejmuje dostosowanie istniejącej sieci dróg krajowych do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, dostosowanie do wymaganych warunków technicznych, w szczególności poprzez poszerzenie jezdni, poprawę geometrii drogi, w tym skrzyżowań i łuków. W ramach utrzymania strukturalnego realizowane będą kompleksowe przebudowy oraz rozbudowy odcinków dróg krajowych w zarządzie GDDKiA, obejmujące także m.in. przebudowę skrzyżowań, obiektów inżynierskich i uzupełnienie infrastruktury o niezbędne elementy służące niechronionym uczestnikom ruchu.
Utrzymanie bieżące obejmuje wszelkie rutynowo wykonywane prace remontowe, naprawcze, konserwacyjne i porządkowe, których celem jest zapobieganie degradacji nawierzchni, elementów drogi, obiektów inżynierskich i wyposażenia pasa drogowego, a także zabiegi mające na celu zachowanie  bezpieczeństwa ruchu i estetyki infrastruktury.

Program obejmuje także wykonanie projektów nowych rozwiązań w zakresie utrzymania sieci drogowej zmniejszających negatywny wpływ infrastruktury drogowej na środowisko, w tym m.in. zastosowanie zielonych filtrów antysmogowych, odnawialnych źródeł energii lub magazynów energii czy infrastruktury mającej na celu zapobieganie skutkom suszy.

Skomentuj artykuł: