Rafako nie wystąpi z wnioskiem o upadłość

Tauron i Rafako ustaliły, że powstrzymają się z dochodzeniem wzajemnych roszczeń do 8 marca br.; do tego czasu planują podpisać ugodę, w której ustalą harmonogram i sposób zakończenia prac przy bloku 910 MW w Jaworznie, co ma nastąpić nie później, niż do końca br. – podał we wtorek Tauron. Dziś Rafako oznajmiło, że odstępuje od zamiaru złożenia wniosku o upadłość.

Rafako ogłosiło w czwartek, ze rezygnuje z zamiaru złożenia wniosku o upadłość. Jak podała spółka, powodem są uzgodnienia zawarte z Tauronem o dalszych krokach w sprawie bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.

Rafako wskazało, że 7 lutego zawarło z Tauronem porozumienie, którego postanowienia obejmują m.in. przedłużenie terminu wymagalności na wykonanie wezwania Taurona do zapłaty w sumie ponad 1,3 mld zł tytułem kar i odszkodowań, zobowiązanie Taurona do czasowego niewystępowania z żadnymi roszczeniami, wyrażenie zamiaru prowadzenie dalszych mediacji, czy wskazanie obszarów i zagadnień dalszych negocjacji.

Rafako, jako główny wykonawca bloku 910 w Jaorznie i Tauron Wytwarzanie jako zamawiający spierają się od wielu miesięcy w związku z problemami w działaniu bloku. Tauron Wytwarzanie wezwała Rafako do zapłaty ponad 1,3 mld zł tytułem kar umownych i odszkodowań za usterki i wady bloku. Rafako w odpowiedzi zapowiedziało złożenie wniosku o upadłość, a następnie wystąpiło do Taurona z roszczeniami na łączną kwotę ok. 1,4 mld zł

Zawarcie porozumienia w tej sprawie z Tauronem potwierdziło we wtorkowym raporcie bieżącym Rafako.

Jak zaznaczył energetyczny koncern we wtorkowej informacji, porozumienie jest efektem dotychczasowych negocjacji prowadzonych z udziałem mediatorów Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.

Cytowany w komunikacie prezes Taurona Wytwarzanie Trajan Szuladziński ocenił, że ostatnie tury negocjacji otwierają możliwość wypracowania ugody zawierającej konkretny harmonogram prac strojeniowych i naprawczych.

„Prace te powinny pozwolić na osiągnięcie przez blok 910 MW parametrów gwarancyjnych, nie później niż do końca 2023 r. Naprawa usterek i wad jest istotna dla poprawienia sprawności oraz ekonomiki pracy bloku w dłuższej perspektywie czasowej”

– wskazał Szuladziński.

Źródło

Skomentuj artykuł: