Rola rządowych programów budowy infrastruktury

W dniach 11-12 kwietnia 2022 r. odbywa się VII Europejski Kongres Samorządów. W trakcie kongresu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówił o korzyściach dla samorządów wynikających z rządowych programów budowy infrastruktury.

– Inwestycje infrastrukturalne są naszym wielkim zadaniem i wyzwaniem. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że wszelki rozwój możliwy jest wtedy, kiedy możliwość skomunikowania obywateli i przewozu towarów stoi na odpowiednim poziomie. Dobry stan dróg i dostępność komunikacyjna są kluczowymi czynnikami, które powodują, że ludzie są w stanie odważnie prowadzić swoją działalność, niezależnie od tego, w którym regionie Polski kto mieszka i pracuje – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Program Budowy Dróg Krajowych i Program budowy 100 obwodnic

Największym wieloletnim programem inwestycyjnym, który zmienia oblicze polskiej infrastruktury, jest Program Budowy Dróg Krajowych. Dzięki niemu nasz kraj pokrywa się siecią połączonych ze sobą i spójnych dróg szybkiego ruchu.

Innym rządowym programem, który powstał w ścisłej współpracy z samorządami i jest odpowiedzią na ich postulaty, jest rządowy Program budowy 100 obwodnic. W każdym regionie przy drogach krajowych znajdują się miasta, przez które przebiega ruch ciężarowy, który jest uciążliwy i niebezpieczny dla mieszkańców. Realizując te inwestycje, do końca bieżącej dekady zdołamy poprawić poziom bezpieczeństwa w stu polskich miastach.

Poziom bezpieczeństwa na polskich drogach na terenie wielu samorządów poprawia się także dzięki rządowemu Programowi bezpiecznej infrastruktury drogowej. Od ubiegłego roku do 2024 r. doświetlimy kilkanaście tysięcy przejść dla pieszych, wybudujemy setki rond i dziesiątki chodników i ścieżek rowerowych w wielu polskich regionach, przy drogach krajowych. Wszystko po to, aby jeszcze lepiej chronić użytkowników ruchu drogowego i aby liczba wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów nadal systematycznie malała.

Rządowe inwestycje kolejowe

Na poprawę sytuacji polskich samorządów wpływają nie tylko wielkie inwestycje drogowe, ale i wielkie, prowadzone w całym kraju inwestycje kolejowe. W ciągu 6 lat zmodernizowaliśmy i wybudowaliśmy ok. 650 dworców, stacji i przystanków kolejowych. Przebudowaliśmy prawie 7000 km torów kolejowych na dziesiątkach tras. Przywróciliśmy do ruchu pasażerskiego i towarowego 750 km linii kolejowych. Zerwaliśmy z obowiązującym od początku lat 90. do 2015 r. programem likwidacji połączeń i linii kolejowych. Pociągi wróciły do wielu miast. To m.in. Radzyń Podlaski, Rypin, Lubin i Sierpc. Wciąż jednak wiele wyzwań przed nami. Dzięki Programowi przystanków kolejowych przybliżamy kolej do mieszkańców wielu polskich gmin.

Programy wspierające inicjatywy samorządów – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i Program Kolej Plus

Osobną grupą programów zwiększających infrastrukturalny potencjał w polskich samorządach są te, dzięki którym gminy, powiaty i województwa otrzymują rządowe wsparcie w realizacji własnych inicjatyw. Największym z nich jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Uruchomiony w 2019 r. fundusz pomaga polskim gminom i powiatom w budowie i odbudowie dróg. Do tej pory już ponad 14 tys. km dróg lokalnych zostało objętych tym programem, na który przeznaczamy rocznie ok. 3,2 mld zł.

– Niedawno rozszerzyliśmy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg o możliwość dofinansowania budowy obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich. Dzisiaj, 11 kwietnia 2022 r., podpisaliśmy pierwszą umowę związaną z taką obwodnicą. To obwodnica Kolna w woj. podlaskim. W każdym polskim województwie powstaną po 3 takie obwodnice. To także odpowiedź na postulaty samorządów, zgłaszane regularnie do Ministerstwa Infrastruktury – podkreślił minister Adamczyk.

Nowym, innowacyjnym programem walki z wykluczeniem komunikacyjnym jest także Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus. Rząd wesprze samorządy w dziele budowy i odbudowy wielu linii kolejowych. Jest to pierwszy program, w którym to samorządy decydują, które projekty są dla nich najważniejsze i o dofinansowanie których proszą polski rząd.

Przez ostatnie kilkanaście miesięcy trwały intensywne rozmowy z tymi samorządami, które zgłosiły swoje pomysły. Zainteresowanie programem było bardzo duże. Wiele programów oceniliśmy bardzo wysoko. Dlatego zostało zwiększone finansowanie tego programu. Dzięki temu do kilkudziesięciu polskich miast i miasteczek wrócą połączenia kolejowe. W przypadku innych – transport kolejowy zostanie usprawniony. W jeszcze innych przypadkach – koleje pojadą do nich po raz pierwszy.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

Inną niezwykle ważną kwestią jest dobra organizacja transportu publicznego. Odpowiedź na to wyzwanie stanowi Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – system dopłat do organizowanych przez przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Z roku na rok ten program cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony samorządów. W bieżącym roku dopłatą objęliśmy niemal 5 tysięcy linii autobusowych w całym kraju. W ten sposób likwidujemy białe plamy komunikacyjne.

Inwestycje w infrastrukturę – inwestycjami w przyszłość

– Dobrodziejstwa i szanse związane z dobrym stanem infrastruktury oraz ryzyka związane z jej niedoborem znane są każdemu staroście, burmistrzowi i wójtowi w Polsce. Polski rząd także doskonale zdaje sobie sprawę, że inwestowanie w infrastrukturę jest inwestowaniem w przyszłość każdego polskiego obywatela – dodał minister Adamczyk.

Polskie samorządy – województwa, gminy i powiaty – wiele zyskują dzięki rządowym programom infrastrukturalnym. Po pierwsze – dzięki prowadzonym na wielką skalę, wielomiliardowym inwestycjom prowadzonym bezpośrednio przez państwo. Po drugie zaś – dzięki programom wspierającym inicjatywy samorządów i wspomagającym je w dziele budowy, odbudowy i organizacji transportu na swoim terenie.

Skomentuj artykuł: