S14 pod Łodzią wybudowana

Firma Budimex w konsorcjum ze Strabag oddał do użytku 12-kilometrowy odcinek trasy ekspresowej S14, stanowiącej południowy odcinek zachodniej obwodnicy Łodzi. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.

Konsorcjum zrealizowało inwestycję w systemie „Projektuj i buduj”. Wartość realizacji całości inwestycji wraz z dodatkowo zrealizowanym Węzłem Teofilów wyniosła 512 mln zł. Netto. W ramach inwestycji powstały 4 węzły drogowe i 17 obiektów inżynieryjnych. Nawierzchnia ścieralna została zrealizowana w technologii betonu asfaltowego.

- Największym wyzwaniem inżynierskim były usunięcie kolizji nowych sieci przesyłowych w pasie drogi z istniejącymi wcześniej instalacjami podziemnymi: wodnymi, energetycznymi, gazowymi. Takich punktów było ponad 200 - mówi Cezary Łysenko, dyr. Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex SA.

- Prace budowlane rozpoczęły się w 2019 r. Zaawansowanie prac już w ciągu pierwszych 12 miesięcy realizacji osiągnęło 50%. Cechą tego odcinka S14 jest duża liczba węzłów drogowych i obiektów inżynieryjnych, na 12 km - dodaje Cezary Łysenko.

Budimex w konsorcjum ze Strabag oddał do użytkowania w grudniu 2021 r. w woj. łódzkim dwa odcinki autostrady A1: między Tuszynem a Piotrkowem Trybunalskim i między Radomskiem a Kamieńskiem.

Źródło

Skomentuj artykuł: