Spada liczba wypadków drogowych. Ale uważać trzeba!

Koszty społeczne wszystkich zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) w Polsce w ubr. wyniosły 35,8 mld złotych. Niestety, większą liczbę wypadków notuje się właśnie teraz. Przełom października i listopada to czas wzmożonego ruchu na polskich drogach, który związany jest m.in. dniem Wszystkich Świętych.

Dlatego też wiceminister infrastruktury Rafał Weber oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur wspólnie zaapelowali do uczestników ruchu drogowego o czujność i rozwagę w tym okresie.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur
Podczas briefingu omówione zostały działania Inspekcji Transportu Drogowego zaplanowane na ostatni weekend października i pierwszy dzień listopada. W tych dniach wiele osób decyduje się odwiedzić groby najbliższych, często na oddalonych od miejsca zamieszkania cmentarzach, co wpływa na wzmożony ruch nie tylko w pobliżu nekropoli, ale też na głównych szlakach komunikacyjnych. Wiceminister Rafał Weber zaapelował o zachowanie rozsądku, czujność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na drogach.

– W najbliższych dniach, ze względu na spodziewany większy ruch, zachowajmy szczególną ostrożność. Przygotujmy się do podróży i zaplanujmy wyjazd. Pamiętajmy też, że w pobliżu cmentarzy, w wielu miejscowościach może zostać zmieniona organizacja ruchu, kierowcy nie powinni więc jeździć na pamięć. Dbajmy też o bezpieczeństwo pieszych. Piesi, szczególnie o tej porze roku, powinni stosować elementy odblaskowe i to nie tylko zgodnie z przepisami poza obszarem zabudowanym. Jest to zawsze dodatkowy element ochrony – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Patrole Inspekcji Transportu Drogowego będą prowadzić kontrole na głównych szlakach komunikacyjnych, drogach szybkiego ruchu i autostradach, czuwając nad bezpieczeństwem tych, którzy wybiorą się w podróż, aby odwiedzić groby swoich bliskich. Inspektorzy będą współpracować z innymi służbami również w pobliżu dużych nekropolii. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę m.in. na to, czy kierujący stosują się do obowiązujących ograniczeń prędkości oraz zakazów ruchu.

– Apelujemy o zachowanie rozwagi i przestrzeganie przepisów. Dostosujmy prędkość do warunków na drodze. Na drodze nie ma miejsca na brawurę, a ryzykowane zachowania, w tym pośpiech i niestosowanie się do ograniczeń prędkości, może doprowadzić do tragedii. Ostrożność jest niezbędna, szczególnie w okresie wzmożonego ruchu, ale również o tej porze roku, kiedy szybciej zapada zmrok, a warunki atmosferyczne pogarszają się. Inspektorzy będą zwracać uwagę na prędkość i kontrolować drogi w radiowozach z wideorejestratorami. W nadzorze nad ruchem drogowym pomoże również system fotoradarowy – powiedział Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

W okresie Wszystkich Świętych, w poniedziałek 31 października (w godz. 18.00 - 22.00) oraz we wtorek 1 listopada (godz. 8.00 - 22.00), będą obowiązywały zakazy ruchu dla określonych pojazdów o masie całkowitej powyżej 12 ton.

Zwiększamy bezpieczeństwo ruchu drogowego
– W ostatnich latach sukcesywnie poprawia się poziom bezpieczeństwa na polskich drogach. Dzieje się tak dzięki licznym inwestycjom na sieci dróg krajowych, w ramach których kierowcy zyskują coroczne steki kilometrów nowoczesnych, wygodnych i bezpiecznych tras. Na poprawę bezpieczeństwa duży wpływ mają także inwestycje samorządowe, polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji dróg lokalnych. Zadania te są dofinansowane nawet w 80 proc. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach tych zadań szczególny nacisk jest kładziony na inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, obejmujące m.in. doświetlenie przejść dla pieszych. Nie bez znaczenia są też zmiany prawne, które pozwalają na skuteczną walkę z piratami drogowymi popełniającymi najgroźniejsze wykroczenia w ruchu drogowym – stwierdził wiceminister R. Weber.

W okresie od 1 stycznia do 26 października 2022 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. (który był ostatnim rokiem przed wprowadzeniem zaburzających statystyki obostrzeń w wyniku pandemii COVID-19), nastąpił bardzo wyraźny spadek liczy wypadków drogowych, a także zabitych i rannych w tych zdarzeniach. Policyjne statystyki wskazują, że w tym okresie nastąpił 27,6 proc. spadek liczby wypadków, o 34,7 proc. spadła liczba zabitych, natomiast rannych w tych zdarzeniach było o 28,9 proc. mniej.

Zmiany prawne miały na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony pieszych, poprzez wprowadzenie pierwszeństwa już w trakcie wchodzenia na przejście dla pieszych, ujednoliciły dopuszczalną prędkość pojazdów w obszarze zabudowanym do 50 km/h niezależnie od pory dnia oraz wprowadziły obowiązek utrzymywania bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych. Podniesiona została też wysokość mandatów i punktów karnych za najcięższe naruszenia przepisów.

Warto również odnotować pozytywne efekty kampanii społecznych realizowanych przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzięki zintensyfikowanym działaniom informacyjno–promocyjnym spadła liczba zatrzymanych praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym z ponad 38 tys. w 2019 r. do nieco ponad 23 tys. w analogicznym okresie 2022 r.

Niższe koszty wypadków drogowych w Polsce

W 2021 roku, jak podaje Raport Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, koszty społeczne wszystkich zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) w Polsce w 2021 r. spadły o 17,3 mld zł (spadek o 31 proc.) w porównaniu do 2018 roku, w którym koszty te wyniosły 56,6 mld złotych.

W 2021 roku koszty jednostkowe wypadków i kolizji drogowych wyniosły:

- koszty społeczne wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce oszacowano na poziomie 39,3 mld złotych, w tym:
koszty wypadków drogowych wyniosły 35,8 mld złotych,
koszty kolizji drogowych wyniosły 3,5 mld złotych.
Łącznie, w 2021 roku koszty zdarzeń drogowych stanowiły 1,5% polskiego PKB2021, w tym koszty wypadków – 1,4% PKB2021.

- koszty zdarzeń drogowych na sieci TEN-T stanowiły 7% kosztów wszystkich zdarzeń w Polsce 2021 roku i wyniosły 2,7 mld złotych, z tego:
2,5 mld złotych stanowiły koszty wypadków,
255 tys. złotych stanowiły koszty kolizji.
W stosunku do roku 2018, w 2021 roku koszty zdarzeń w ciągu sieci TEN-T wzrosły blisko o 50%.

- koszty zdarzeń drogowych z udziałem uczestników ruchu drogowego w wieku 60+ stanowiły 8,6% kosztów wszystkich zdarzeń w Polsce i wyniosły 3,4 mld złotych; z tego:
2,9 mld złotych stanowiły koszty wypadków,
540 tys. złotych wyniosły koszty kolizji.

Skomentuj artykuł: