Spółka największego ubezpieczyciela pomoże sfinansować dwa projekty OZE

TFI PZU SA przystąpiło do finansowania budowy dwóch farm wiatrowych w Polsce o łącznej mocy 51,4 megawatów, których łączna roczna produkcja czystej energii elektrycznej wyniesie około 192 GWh. Zaangażowanie spółki wynosi 50 mln zł i wpisuje się w strategię Grupy PZU na lata 2021-2024.

Całkowita wartość finansowania terminowego wynosi 223 mln. zł. TFI PZU dołączy do finansowania dłużnego projektu do tej pory udzielonego wspólnie przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz DNB Bank Polska.

- Aktywny udział w transformacji energetyczno-klimatycznej polskiej gospodarki to ważna część Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024. Udział w finansowaniu farm wiatrowych w Grajewie i Mławie to początek naszego zaangażowania w tym sektorze. Chcemy być promotorem „zielonej” zmiany wśród naszych kontrahentów, klientów i partnerów społecznych, zarówno poprzez finansowanie dużych inwestycji w OZE, jak i odpowiednie produkty ubezpieczeniowe, ofertę funduszy inwestycyjnych opartych na ESG czy usługi doradcze dla firm przeprowadzających dekarbonizację - mówi Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

– Projekty w Grajewie i Mławie bardzo dobrze wpisują się w naszą strategię dotyczącą finansowania aktywów OZE. Zamierzamy uczestniczyć w wysokiej jakości przedsięwzięciach realizowanych przez doświadczonych inwestorów z odpowiednim zapleczem kapitałowym. Obecnie analizujemy kilka takich transakcji - dodał Krystian Solawa, dyr. ds. długu korporacyjnego w Biurze Inwestycji Strukturyzowanych TFI PZU.

Farmy wiatrowe w Grajewie i Mławie realizowane są wspólnie przez fundusz Taalerii SolarWind II i Masdar ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, będące własnością Masdar i Taaleri Energia.

Taaleri Energia to deweloper działający w obszarze energii odnawialnej oraz zarządzający funduszami inwestycyjnymi. Posiada jeden z największych zespołów zajmujących się inwestycjami w energię słoneczną i wiatrową w Europie liczący 40 osób. Obecnie inwestuje w ramach swojego piątego funduszu energii odnawialnej, SolarWind II, zaś w swoim portfolio posiada już 2,8 GW mocy wiatrowej i słonecznej w Europie, USA i na Bliskim Wschodzie. Taaleri Energia jest częścią grupy Taaleri, notowanej na giełdzie w Helsinkach.
Masdar, znany również jako Abu Dhabi Future Energy Company, jest jedną z wiodących na świecie firm zajmujących się energią odnawialną i jest w całości własnością Mubadala Investment Company, strategicznej spółki inwestycyjnej rządu Abu Zabi.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N