Stopa bezrobocia pójdzie w górę? Minister wyjaśnia, dlaczego tak się stanie

Z najnowszych danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła w końcu października 2019 5 proc. To o 0,1 pkt. proc. mniej niż we wrześniu br. i o 0,7 pkt. proc. mniej niż w październiku 2018 r. Szefowa MRPiPS Marlena Maląg wyjaśnia, że w związku z końcem prac sezonowych stopa bezrobocia w kolejnych miesiącach będzie naturalnie wzrastać. Na koniec roku powinna wynieść 5,2 proc.

Stopa bezrobocia w październiku tego roku okazała się także o 0,1 pkt. proc. niższa niż wykazywały szacunki MRPiPS z początku miesiąca na podstawie informacji z urzędów pracy.

Oznacza to, że wskaźnik po raz kolejny przyjął rekordowo niską wartość w całej historii gospodarki rynkowej Polski. To nieznacznie więcej niż szacowana dla gospodarki stopa bezrobocia naturalnego, która według NBP wynosi ok. 4 proc.

wyjaśnia minister Marlena Maląg.

Liczba bezrobotnych pod koniec października 2019 r. wyniosła 840,5 tys. osób. W porównaniu z końcem września br. spadła o 10,6 tys. osób (o 1,2 proc.), a w stosunku do sytuacji sprzed roku – o 96,8 tys. (o 10,3 proc.).

W związku z końcem prac sezonowych w takich branżach, jak budownictwo, turystyka, rolnictwo czy ogrodnictwo stopa bezrobocia w kolejnych miesiącach będzie naturalnie wzrastać, ale spodziewamy się naprawdę nieznacznych wzrostów.

wskazała minister rodziny.

Szefowa MRPiPS dodała, że zgodnie z najnowszymi szacunkami stopa bezrobocia na koniec roku powinna wynieść 5,2 proc., co oznacza, że byłaby niższa od wskaźnika prognozowanego przez ministra finansów (5,5 proc.).

Źródło

Skomentuj artykuł: