Ostrożnie z choinkami i lampkami w miejscu pracy. Sprawdź, co musisz wiedzieć o świątecznym BHP

Już od wielu lat możemy obserwować kreatywne podejście do przedświątecznego dekorowania nie tylko domów, ale w zasadzie każdej przestrzeni wokół nas. Miasta prześcigają się więc w pomysłach na rozświetlenie ulic, a centra handlowe w rywalizacji na najbardziej oryginalne dekoracje. Nie dziwi więc fakt, że również firmy chcą sprezentować swoim pracownikom magię świąt i przystrajają biura, ale również przestrzenie produkcyjne czy magazynowe. Natomiast poza samym wyborem dekoracji, należy również zastanowić się nad ich bezpieczeństwem.

Dekoracje świąteczne, w szczególności lampki, bardzo często pozostają włączone nawet po opuszczeniu firmy przez wszystkich pracowników. A tylko w Stanach Zjednoczonych straż pożarna na przestrzeni ostatnich lat reagowała średnio na ok. 150 pożarów rocznie, których źródłem były właśnie choinki. Oto kilka wskazówek, które pozwolą uniknąć tego zagrożenia w miejscu pracy.

Wybór ma znaczenie

W przypadku wyboru naturalnej choinki należy zadbać o jej regularne podlewanie, aby minimalizować ryzyko pożaru. Nawilżone drzewo jest bardziej odporne na ogień. W miarę schnięcia choinki, staje się ona coraz bardziej łatwopalna - 30% wszystkich domowych pożarów choinek miało miejsce w styczniu*. Wyschnięte drzewko świąteczne pali się niezwykle szybko i ciężko je ugasić domowymi metodami, a ogień może przenieść się oczywiście na inne elementy wystroju wnętrza. Przed rozpoczęciem dekorowania miejsca pracy warto również zweryfikować ozdoby – unikać tych łatwopalnych oraz posiadających ostro zakończone elementy.

Odpowiednie miejsce

Lokalizacja świątecznego drzewka w przestrzeni biurowej nie może być podyktowana jedynie względami estetycznymi. Należy zadbać o to, aby nie blokowała dróg ewakuacyjnych i nie stanowiła przeszkody w codziennej pracy. Unikajmy również umieszczania choinki w miejscach blisko źródeł ciepła, co jest przyczyną co najmniej jednego na pięć pożarów.*

Bezpieczne oświetlenie

Jeśli planujemy ozdabiać choinkę światełkami, należy zainwestować w oświetlenie LED-owe, które jest bardziej energooszczędne i generuje mniej ciepła, niż tradycyjne żarówki. Dodatkowo, regularnie sprawdzajmy stan kabli i unikajmy przeciążania gniazdek elektrycznych. Zbyt duża ilość oświetlenia świątecznego podłączona do jednego gniazdka może stanowić poważne przeciążenie instalacji elektrycznej, prowadzące do nagrzewania się przewodów elektrycznych i przepięcia. Oczywiście przed instalacją oświetlenia konieczne jest sprawdzenie stanu technicznego wszystkich ozdób – czy kable nie są uszkodzone, przecięte oraz czy żarówki działają poprawnie – czyli np. nie migają.

Instrukcja przeciwpożarowa i dostęp do gaśnic

- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa oraz Instrukcja postępowania na wypadek pożaru powinny być dostępne i znane wszystkim pracownikom, umożliwiając im szybkie zrozumienie zasad reagowania na pożar. Dlatego też kluczowe jest, aby te instrukcje były napisane w sposób prosty, przyjazny i zrozumiały dla każdego. Jasne sformułowania oraz przejrzysta struktura pomagają pracownikom szybko przyswajać informacje i bezbłędnie reagować w przypadku pożaru. Równocześnie, należy zadbać o dostępność gaśnic w kluczowych punktach, aby w przypadku konieczności szybkiego działania pracownicy mieli możliwość skutecznej reakcji. Dostęp do gaśnic to nie tylko kwestia fizycznej obecności sprzętu, ale także gwarancja, że pracownicy są w pełni świadomi, jak z nich korzystać – mówi Magdalena Włastowska, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

W tym kontekście, regularne szkolenia z obsługi gaśnic są niezbędne. - Pracownicy powinni być przeszkoleni z praktycznego użycia gaśnic. Takie szkolenie nie tylko zwiększy efektywność działań w sytuacjach krytycznych, ale także podniesie ogólną świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nie można także zapominać o Instrukcji BHP obsługi gaśnicy, która jest kluczowym elementem w utrzymaniu bezpieczeństwa na miejscu pracy – dodaje Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

Zadbane i bezpieczne miejsce pracy w okresie świątecznym sprzyja nie tylko atmosferze radości, ale stanowi również ochronę przed ewentualnymi zagrożeniami. Dbając o bezpieczeństwo związane z choinkami i ozdobami, możemy cieszyć się świątecznym klimatem w spokojny i bezpieczny sposób.

* https://www.nfpa.org/education-and-research/home-fire-safety/winter-holidays

Skomentuj artykuł: