TYLKO U NAS! Prezes PSA Manufacturing Poland: Mamy zapewnioną pracę na 15, może nawet 20 lat

Uruchomienie produkcji dużych samochodów dostawczych w fabryce PSA Manufacturing Poland to gwarancja stabilnego rozwoju gliwickiej lokalizacji w perspektywie co najmniej dekady– mówi Andrzej Korpak, prezes zarządu PSA Manufacturing Poland, wcześniej szef General Motors Manufacturing Poland w rozmowie z Mariuszem Andrzejem Urbanke.


Francuski koncern PSA dzięki nowej inwestycji w Gliwicach chce uruchomić produkcję dużych samochodów dostawczych. Skąd zmiana strategii i przerzucenie się z samochodów osobowych i popularnej astry wytwarzanej w Polsce na auta użytkowe?

To prawda, w Gliwicach od 2021 r. produkowane będą duże samochody dostawcze grupy PSA dla marek Peugeot, Citroën i Opel na potrzeby segmentu LCV. To duża, ale dobra zmiana – cykl życia takiego auta jest dłuższy niż samochodów osobowych, więc w nowym zakładzie produkcyjnym mamy zapewnioną pracę na 15, może nawet 20 lat. PSA Groupe jest liderem sprzedaży samochodów dostawczych, klienci bardzo ufają naszym markom, dlatego włączenie gliwickiej fabryki do grona producentów na potrzeby tego akurat segmentu, jest dla nas doskonałym ruchem. 

Pojawiła się informacja, że „Solidarność” w gliwickim Oplu uzyskała zgodę władz PSA na negocjacje w sprawie zasad transferu pracowników do nowego zakładu, który ma produkować samochody dostawcze. Zdaniem ekspertów, to duży sukces, bo uspokoi nastroje załogi i pozwoli francuskiemu koncernowi w spokoju restrukturyzować firmę w Polsce. Zgadza się Pan z tą opinią?

Spotkanie strony społecznej działającej na terenie Opel Manufacturing Poland, z prezesem Groupe PSA, panem Carlosem Tavaresem, odbyło się w trakcie roboczej wizyty władz Groupe PSA w Gliwicach. Było jednym ze spotkań zwyczajowo uwzględnianych w harmonogramie wizyt prezesa Tavaresa w zakładach Groupe PSA. Nie padły jednak na nim żadne wiążące oświadczenia dotyczące podpisania jakiegokolwiek porozumienia ani tym bardziej decyzje, nie stanowiło ono bowiem spotkania formalnego, zwołanego w tym konkretnym celu. Prezes Tavares podkreślił natomiast konieczność i wolę dialogu wewnątrz firmy, który jest prowadzony ze stroną społeczną, aby wspólnie szukać dobrych i efektywnych rozwiązań. Rozmowy ze stroną społeczną na temat potencjalnego porozumienia transferowego są jednak lokalnie prowadzone . Opel Manufacturing Poland chce porozumienia, tym bardziej, że strona społeczna w trakcie spotkania z panem Carlosem Tavaresem wyraziła pełne zrozumienie dla potrzeby wprowadzenia w Polsce rozwiązań elastycznych czasu pracy.

Związkowcy alarmują, że nie mają bieżących informacji co do dalszego losu załogi i zakładu. Ma Pan z nimi dobry kontakt?

Przedstawiciele związków zawodowych są informowani o postępach w uruchamianiu nowej fabryki PSA MP. Nie jest to naszym obowiązkiem w świetle prawa, ponieważ w nowej fabryce związki zawodowe nie funkcjonują, ale uważamy, że wymiana informacji i dialog w ramach PSA Groupe są potrzebne i ważne. Prowadzimy przejrzystą komunikację na temat nowej fabryki, bo to jest przyszłość gliwickiej lokalizacji i wszyscy musimy wiedzieć i rozumieć założenia biznesowe, które gwarantują jej zdobycie silnej pozycji w Grupie i na rynku. Dlatego nasi pracownicy i ich przedstawiciele, zorganizowani w różnych formach, otrzymują na bieżąco wszystkie informacje. Prowadzimy regularne spotkania z przedstawicielami pracowników, w tym ze stroną związkową. Kilka dni temu odbyło się również nasze coroczne Spotkanie Informacyjne dla Pracowników, na czas którego zatrzymujemy na 3 godziny linię produkcyjną i przedstawiamy całej załodze wyniki i cele korporacji globalnie i lokalnie w naszym zakładzie. W tym roku przedstawiliśmy również, po raz kolejny, wszystkie informacje na temat nowej fabryki, a także, co najważniejsze, zasady na jakich pracownicy są i będą w niej zatrudniani. Mamy różne metody komunikacji i korzystamy z nich w szerokim zakresie, tak by informacje dotarły do wszystkich zainteresowanych.

Działacze związkowi poinformowali też, że kilkudziesięciu pracowników Opel Manufacturing Poland, których przyjęto już do nowej fabryki, musiało najpierw zwolnić się ze starego zakładu, tracąc ciągłość zatrudnienia oraz dotychczasowe warunki płacy i pracy. Jakie są zatem warunki przechodzenia do nowego zakładu?

Podkreślaliśmy już wielokrotnie, że informacja o pogorszeniu warunków pracy i płacy nie jest prawdziwa.  W umowach o pracę z pracownikami uzgadniane jest, że ich staż pracy w Opel Manufacturing Poland będzie się wliczał do uprawnień w nowej spółce, w tym do okresu wypowiedzenia i nagrody jubileuszowej. Ważne jest też to, że rodzaj umowy, wysokość wynagrodzenia oraz przywileje takie jak np. dostęp do programów leasingu pracowniczego, zniżki na auta czy dopłaty do posiłków na stołówkach zakładowych, które pracownicy mieli w spółce Opel Manufacturing Poland, pozostają niezmienione po zatrudnieniu w spółce PSA MP. Zmieniły się natomiast, na bardziej elastyczne, rozwiązania czasu pracy, takie jak np. 12-miesięczny okres rozliczeniowy, wynikające z uwarunkowań produkcji w nowej fabryce. Takie są zapisy w umowach o pracę, które zawarło już nieco ponad sześćdziesięciu pracowników i takie będą w umowach, które zaproponujemy kolejnym pracownikiem OMP, oferując im pracę w nowej fabryce PSA MP. 
 

Źródło

Skomentuj artykuł: