Ukraińscy kierowcy muszą płacić za płatne drogi w naszym kraju

Od 1 czerwca 2022 r. użytkownicy pojazdów posiadających ukraińskie tablice rejestracyjne, korzystający z państwowych i koncesyjnych dróg płatnych w Polsce, będą zobowiązani do wnoszenia opłat drogowych na zasadach obowiązujących pozostałych użytkowników dróg.

Zmiana nie dotyczy pojazdów przewożących pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy - poinformowało ministerstwo infrastruktury.

Niezależnie od państwa rejestracji takie pojazdy nadal nie będą musiały wnosić opłat za przejazd po drogach płatnych w Polsce pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia.
Każdy podmiot lub organizacja planująca przejazd pojazdu lub konwoju z pomocą humanitarną przez terytorium Polski powinien przekazać na adres humanitarianaid@mi.gov.pl następujące informacje:

  •     dane kontaktowe (nazwa organizacji, adres siedziby, adres poczty e-mail, telefon kontaktowy, wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu),
  •     ilość pojazdów,
  •     numery rejestracyjne pojazdów,
  •     wskazanie kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany,
  •     wskazanie planowanej trasy przejazdu przez Polskę, ze szczególnym uwzględnieniem odcinków autostrad A1, A2 i A4 oraz daty przejazdu przez terytorium Polski w obydwu kierunkach.

W przypadku zwolnienia od opłat za przejazd odcinkami koncesyjnymi wniosek powinien zostać przekazany z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Skomentuj artykuł: