Większy komfort koleją z Chabówki do Nowego Sącza

Wznowienie połączeń pasażerskich po wieloletniej przerwie i wzrost dostępności komunikacyjnej zapewni inwestycja na linii nr 104 Chabówka - Nowy Sącz. 
 

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowy z wykonawcami za ponad 1,1 mld zł netto z Krajowego Programu Odbudowy na modernizację odcinków Chabówka - Rabka Zaryte i Klęczany - Nowy Sącz. Prace zwiększą komfort, bezpieczeństwo i atrakcyjność ekologicznego transportu w Małopolsce.

Zawarte kontrakty z wykonawcami na modernizację odcinków linii Chabówka - Nowy Sącz stanowią ważny etap w procesie inwestycyjnym. To oznacza przejście z fazy projektowania do realizacji przedsięwzięcia. Dzięki inwestycji PLK SA, przygotowana zostanie trasa dla wygodnych, regularnych połączeń pasażerskich. Po ponad 20 latach przerwy na trasę będą mogły wrócić pociągi. 

- Projekt Podłęże-Piekiełko po wielu latach starań i oczekiwań wkracza w fazę realizacji. Jego całkowita realizacja polega na odbudowie linii łączącej Chabówkę, Rabkę, Mszanę Dolną, Limanową i Nowy Sącz oraz na budowie linii z podkrakowskiego Podłęża południe: przez Gdów do Szczyrzyca i Tymbarku. To pokazuje naszą determinację w walce z wykluczeniem komunikacyjnym i potwierdza wiarygodność rządowych zapowiedzi - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 

- Projekt, na którego realizację podpisano dzisiaj umowę, to długo wyczekiwana inwestycja kolejowa. Dzięki niej zwiększy się dostępność dla pasażerów oraz komfort i bezpieczeństwo podróżowania koleją. Wzrośnie także atrakcyjność kolei w województwie, jako ekologicznego środka transportu - powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. 

Umowę na modernizację odcinka Chabówka - Rabka Zaryte, za blisko 370 mln zł netto zrealizuje na zlecenie PLK SA firma Budimex S.A. Kontrakt dotyczący odcinka bocznica Klęczany - Nowy Sącz, za nieco ponad 780 mln zł netto, zrealizuje konsorcjum w składzie: Torpol SA oraz Intop Warszawa Sp. z o.o.
Modernizacja linii nr 104 Chabówka - Nowy Sącz jest częścią większego przedsięwzięcia zarządcy infrastruktury kolejowej o nazwie „Podłęże - Piekiełko”. Inwestycja PLK SA, oprócz modernizacji i elektryfikacji 75 km trasy Chabówka - Nowy Sącz, obejmuje budowę 58 km nowej linii, łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną.

Źródło

Skomentuj artykuł: