Wraz z Nowym Rokiem sporo zmian w prawie: Konsumenci lepiej chronieni

Nowe zasady reklamacji towarów, zmiany podczas zakupów on-line oraz dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców związane z ekspozycją cen towarów. Przede wszystkim jednak wsparcie dla seniorów przed oszustwami na tzw. „pokazach handlowych”. Niewątpliwie w przyszłym roku konsumenci będą lepiej chronieni.

Niemal regułą jest, że każdego 1 stycznia w życie wchodzi mnóstwo zmian w polskim prawie. Dotyczących różnych sfer życia. Od gospodarki, poprzez bezpieczeństwo, wszelakie świadczenia, czy wysokość pensję minimalną, aż po przebieg postępowań sądowych. I wiele, wiele innych… Nie inaczej będzie wraz z początkiem 2023 r. 

Nie zabraknie również nowelizacji w regulacjach poświęconych osobom będącym nabywcami usług i towarów, czyli konsumentów, aby lepiej chronić ich interesy.

- Celem zmian jest przede wszystkim dostosowanie przepisów chroniących konsumentów do dynamicznie rozwijającego się świata cyfrowego. Coraz częściej robimy zakupy on-line, korzystamy z treści i usług cyfrowych, zawieramy przez internet umowy, za które płacimy naszymi danymi. We wszystkich tych sytuacjach konieczne jest zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony – podkreśla Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

O wielu z nadchodzących zmian (m.in. ustawie o prawach konsumenta, ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług, Kodeksie cywilnym), nierzadko jeszcze na etapie projektów, serwis FilaryBiznesu.pl już informował, ale warto je przypomnieć, bo dotyczą tysięcy osób.

Szczególnie dużo uwagi w ostatnich miesiącach poświęcaliśmy zmianom, które finalnie mają lepiej chronić seniorów biorących udział w „pokazach handlowych” organizowanych nierzadko przez oszustów, czy wręcz grupy przestępcze.

Nowe zasady będą dotyczyć umów zawartych po 1 stycznia 2023 r. Co się zmieni?

  • Wydłużenie do 30 dni terminu na odstąpienie od umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w domu konsumenta lub wycieczki. W przypadku pokazów nadal będzie to 14 dni.
  • Zakaz zawierania umów finansowych podczas pokazu lub wycieczki. Zawarta w takiej sytuacji umowa, np. umowa pożyczki, będzie nieważna i nie będzie wywoływać skutków dla konsumenta. 
  • Zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Dotyczy to umów zawieranych podczas pokazu, wycieczki lub nieumówionej wizyty u konsumenta. Rozwiązanie pozwoli na podjęcie świadomej decyzji o zakupie, a konsumenci nie będą narażeni na straty finansowe, gdy z niego zrezygnują w ustawowym terminie.
  • Możliwość odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Chodzi przede wszystkim o tzw. umowy obejmujące abonamenty medyczne.

Dzięki nowym regulacjom łatwiej będzie również walczyć z takimi niekorzystnymi dla konsumentów zjawiskami jak fikcyjne promocje, podwójna jakość produktów w różnych krajach, wykupywanie biletów na koncerty przez boty czy fałszywe opinie w internecie” – podkreśla UOKiK. Kupujący często są mamieni tzw. „promocjami”, choć bywa że nie mają one nic wspólnego z rzeczywistą obniżką ceny. Dlatego teraz każdy przedsiębiorca, który ogłasza promocję lub wyprzedaż, będzie musiał podawać oprócz aktualnej ceny – także najniższą z 30 dni poprzedzających obniżkę. 

- W przeszłości mnóstwo kontrowersji wzbudzały reklamacje. Po wejściu w życie nowych przepisów, konsument w pierwszej kolejności będzie mógł żądać naprawy lub wymiany wadliwego towaru. Natomiast zwrot pieniędzy (częściowy lub całkowity) będzie możliwy dopiero na kolejnym etapie dochodzenia roszczeń. 

- Korzystne dla konsumentów jest wydłużenie do 2 lat terminu domniemania, że niezgodność z umową istniała już w chwili zakupu. Sprzedawca będzie odpowiadał za wady – tak jak dotychczas – przez 2 lata od wydania towaru. Nowością jest, że w przypadku rzeczy używanych nie będzie mógł skrócić tego czasu do roku. Termin przedawnienia roszczeń reklamacyjnych zostanie wydłużony do sześciu lat.
UOKiK zwraca również uwagę, że sporo nowości będzie dotyczyło zakupów dokonywanych on-line.
- Informacje na platformach handlowych. Konsumenci będą jasno informowani, czy podmiot oferujący na platformie towary, usługi lub treści cyfrowe jest przedsiębiorcą czy osobą fizyczną. W tym drugim przypadku dowiedzą się także, że w tej relacji nie mają zastosowania przepisy chroniące konsumentów np. możliwość odstąpienia od umowy. Platforma musi też informować, jak się podzieliła ze sprzedającym obowiązkami związanymi z realizacją umowy.

- Plasowanie ofert. Jeśli przedsiębiorca umożliwia wyszukiwanie produktów musi informować o głównych parametrach, które decydują o kolejności pojawiania się wyników. Konieczne będzie też wyraźne ujawnienie płatnej reklamy lub płatności dokonanej w celu uzyskania wyższego plasowania produktów w wynikach wyszukiwania.

- Opinie konsumentów. Każdy przedsiębiorca, który zapewnia dostęp do recenzji produktów, będzie musiał podawać informacje, czy i w jaki sposób weryfikuje ich autentyczność, a także czy zamieszcza wszystkie opinie, czy tylko te pozytywne. Wprost zakazane będzie też zamieszczanie fałszywych lub zniekształconych opinii.

- Indywidualne dostosowywanie ceny. Jeśli przedsiębiorca je stosuje, to będzie musiał o tym jasno poinformować konsumenta. Dotyczy to np. sytuacji, gdy cena jest automatycznie ustalana dla konkretnego odbiorcy w zależności np. od jego lokalizacji, urządzenia, z którego korzysta (smartfon, komputer stacjonarny) czy historii przeglądanych stron. Nie dotyczy natomiast dynamicznego profilowania cen lub ustalania cen w czasie rzeczywistym, czyli mechanizmów, które opierają się na czynnikach niezwiązanych z osobą konkretnego użytkownika, np. zmianą popytu na dany towar.

- Bilety na koncerty i mecze. Zakazane będzie wykupywanie przez przedsiębiorców za pośrednictwem botów, a potem odsprzedawanie konsumentom biletów na imprezy kulturalne lub sportowe.

- Towary z elementami cyfrowymi, treści i usługi cyfrowe. Jasno wskazano, że można je reklamować podobnie jak wszelkie inne towary czy usługi. Przedsiębiorca będzie odpowiedzialny także za zgodność takiego cyfrowego towaru, np. gry, programu komputerowego, z jego wersją próbną czy zapowiedziami. Będzie miał też obowiązek dostarczania konsumentom aktualizacji przez co najmniej 2 lata.
- Umowy opłacone danymi osobowymi. Konsumenci będą chronieni nie tylko, gdy zapłacą za treści lub usługi cyfrowe, np. dostęp do aplikacji, pieniędzmi, ale także swoimi danymi osobowymi. Będą obowiązywać takie same zasady, jak w odniesieniu do odpłatnych usług, np. możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

Czytaj: https://filarybiznesu.pl/organizatorzy-trefnych-pokazow-dzialaja-jak-mafia-i-tak-teraz-beda-traktowani/a17400

Źródło

Skomentuj artykuł: