Wzrósł eksport towarów rolno-spożywczych

Eksport towarów rolno-spożywczych po sześciu miesiącach 2020 roku wzrósł o 7 proc. rdr do 16,4 mld euro - podał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, powołując się na dane Ministerstwa Finansów.

"W pierwszym półroczu 2020 r. odnotowano wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski. Od stycznia do czerwca 2020 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła poziom 16,4 mld euro, o 7 proc. wyższy niż rok wcześniej" - napisano.

KOWR podaje, że na wzrost eksportu miały wpływ przede wszystkim bardzo dobre wyniki sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale oraz ożywienie w eksporcie w czerwcu mające odzwierciedlenie w wyższych przychodach krajowych eksporterów.

"Do wzrostu eksportu przyczyniła się, mająca miejsce w pierwszym kwartale br., deprecjacja waluty krajowej względem euro i dolara amerykańskiego oraz nadal korzystny dla eksporterów kurs złotego w drugim kwartale br. Sytuacja ta miała pozytywny wpływ na konkurencyjność cenową produkowanych w Polsce artykułów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym" - napisano.

Import wyniósł 11,0 mld euro i był o 4,8 proc. wyższy niż w pierwszym półroczu 2019 r.

Dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. o 11,8 proc., do 5,4 mld euro.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N